Søk | www.statped.no

Viser 1811 - 1820 av 2353 treff.

 • – Unikt arbeidsfellesskap og høyt kvalifiserte fagpersoner

  29.11.2022 | Artikkel

  ...spesialisering innen stamming og løpsk tale og er EFS (European Fluency Specialist) -sertifisert. I 2020 tok jeg en doktorgrad ved Institutt for psykologi (UiO) innenfor området stammebehandling. Jeg bistår med veiledning ...
 • Kombinert sansetap og døvblindhet

  02.12.2021 | Fagområde

  ...og hørselstap og døvblindhet kan være medfødt eller ervervet. Mange med kombinerte sansetap har både en syns- og hørselsrest. Noen få har total blind- og døvhet i kombinasjon. Statped samarbeider for å sikre ...
 • Kommunikasjon, tillit, tid og ro

  10.07.2017 | Kapittel

  ...rammer for aktiviteten ved å fange barnets interesse og nysgjerrighet. Det tar også lengre tid når en undersøker med hendene i stedet for å bruke synet. Ved felles bruk av hender som tilnærming vil derfor ...
 • Gjennomgang av fagområdet hørsel i Statped

  27.10.2017 | Artikkel

  Agenda Kaupang har på oppdrag fra Statped gjort en gjennomgang og analyse av Statpeds oppdrag, tjenester og ressursdisponering på fagområde hørsel og innen tegnspråk. Undersøkelsen har omfattet Statpeds ...
 • Oppsummering av trinnene i lekemetoden

  19.02.2019 | Kapittel

  ...sammen med en voksen. Da kan de delta i mer ustrukturert spontan lek som bare oppstår mellom barna. Pedagogene kan gi støtte i leken, inspirere, fange opp innspill og gjennom å ha en rolle være en nesten usynlig ...
 • Forstørrelsesvindu

  12.09.2019 | Kapittel

  Med forstørrelsesvindu begrenser du forstørringen til et eget vindu på skjermen, altså som en lupe. Her lærer du hvor du finner forstørrelsesvindu og hvordan du kan bruke det.  Forstørrelsesvindu intro ...
 • Tilpasninger i Engasjerende leser

  09.02.2021 | Kapittel

  ...skrivebordsversjonen, og nettleserversjonen av Word. Du vil derfor finne to beskrivelser i denne ressursen, en for hver av dem.
 • Tid og forutsigbarhet

  07.09.2022 | Kapittel

  ...situasjonene som dukker opp til å øke selvstendigheten. Dette handler om en bevisst holdning hos de voksne som er rundt barnet. Det bør også lages en overordnet plan for å sikre at alle områder blir vektlagt over ...
 • Språkkartlegging som grunnlag for å identifisere risiko for språkvansker hos førskolebarn

  31.01.2019 | Artikkel

  ...artikkelbasert og bygger på tre artikler som alle har et ikke-eksperimentelt design og en kvantitativ metodisk fremgangsmåte. Det er brukt en SEM-basert (Structural Equation Modeling) analytisk tilnærming med latente ...
 • Dynámalaš kártengeahččaleapmi matematihkas 1.-5. ceahki ohppiide 5.-10. ceahki ohppiide - norsk omtale

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...matematikk. Den viser hva eleven mestrer uten støtte, og et videre opplæringspotensiale med støtte fra en kompetent voksen  Materiellet laster du gratis ned fra nett.  Sametinget og Statped har bevilget midler ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!