Til hovedinnhold
Viser 2011–2020 av 2538 treff.
 • Når bør vi ikke bruke hendene sammen med barnet?

  10.07.2017 | Kapittel

  ...undersøkes, er så lite at det ikke blir «plass» til flere hender samtidig. Hvis barnet allerede behersker en aktivitet eller ferdighet, med mindre hensikten er å «se på» noe sammen. Hvis barnet kan utføre aktiviteten ...
 • Valg og utforming av mobilitetsruter

  09.08.2023 | Kapittel

  ...nødvendig å involvere elevens foresatte. For å sikre elevens motivasjon for å lære ruten, bør den føre til en meningsfull aktivitet. Dette sikrer også at opplæringen skjer i naturlige situasjoner. Før utforming ...
 • Lyd i mobilitetsopplæringen

  01.09.2023 | Kapittel

  Dette gjelder særlig i ruteopplæringen, men kan også være en del av den ordinære undervisningen. Å snakke om lyder kan for eksempel legges inn som en fast aktivitet når klassen er på tur. Lydopptak fra turene ...
 • Fase 4. Spesialundervisning

  04.08.2023 | Kapittel

  Dersom det blir innvilget et enkeltvedtak om spesialundervisning i matematikk utformes en individuell opplæringsplan (IOP) som skal være skolens verktøy for å sikre eleven et best mulig opplæringstilbud ...
 • Utredning og diagnose

  01.03.2018 | Kapittel

  ...som har et funksjonstap som er forenlig med APD. Utredning og behandling av personer med APD krever en bred flerfaglig tilnærming (Bellis og Ferre 1999, Chermak et.al.,1999, Moore, 2012). Det betyr at et ...
 • Ventilasjonsanlegg

  20.06.2016 | Kapittel

  ...direkte på gulv, eller har anlegget med for få lydfeller (en slags boks) i rørsystemet som kan dempe lyden fra vifta i ventilasjonsanlegget. Det finnes en standard for hvor høy lyden fra et ventilasjonsanlegg ...
 • Laget rundt eleven

  18.05.2021 | Kapittel

  Eksempler på hvordan barn viser tegn til ubehag vondt i magen og hodet kvelden før en skoledag kvalme og diare om morgenen før en skoledag forsøker på ulike måter å slippe å gå på skolen gråter og er fortvilet ...
 • Overganger

  18.03.2022 | Kapittel

  ...omsorgsbehov som det må tas hensyn til i organiseringen. En god sammenheng mellom ulike opplæringsarenaer skal ivareta behov for trygghet i en overgangsprosess, og bidra til at opplæringen tilpasses den ...
 • Kommunikasjonshjelpemidler

  15.02.2022 | Kapittel

  ...eller for å kommunisere. Noen vil trenge hjelpemidler hele livet, mens andre vil ha nytte av det i en avgrenset periode. Teknologi kan være et viktig hjelpemiddel, men må alltid prøves ut og tilpasses ...
 • Kort om den internasjonale kvinnedagen 8. mars

  04.03.2021 | Nettressurs

  ...spørsmålene over løfter frem. I PDF-filen er det syv videoer fra Elevkanalen som utdyper temaene. Der følger en kort oppsummering i stikkordsform av innholdet i videoene, og det er relevante spørsmål for elevene ...