Til hovedinnhold
Viser 2041–2050 av 2538 treff.
 • Bøker på bliss symbolspråk

  06.02.2017 | Bok/hefte

  ISAAC Norges blissgruppe og Statped har oversatt en del bøker til bliss symbolspråk. Disse tekstene er etter avtale med forlagene lagt ut for fri nedlasting. De kan brukes i lesning av de aktuelle bøkene ...
 • WASSP-skolebarn

  05.12.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...de opplever de ulike spørsmålene som sanne eller ikke. Tilbakemeldingen skal gis ved å sette en strek på en linje som går mellom to smileys. WASSP-skolebarn kan benyttes før, under og etter oppfølging ...
 • Funksjonelle livsferdigheter

  07.02.2023 | Kapittel

  ...livsferdigheter favner imidlertid bredere og rommer også kognitive ferdigheter og en mental innstilling til selvbestemmelse og til å være en aktør i eget liv. For å fremme dette må det tilrettelegges slik at barn ...
 • Mobilitetsopplæring

  24.04.2023 | Bok/hefte

  ...bidrar til et mer selvstendig liv og gir økt livskvalitet. Denne boken presenterer en teoretisk ramme og beskriver en arbeidsmåte for planlegging, gjennomføring og evaluering av mobilitetsopplæring. Mobilitetsruter ...
 • Strakstilbud

  31.08.2023 | Kapittel

  Strakstjeneste er en tjeneste som gir rask tilgang til informasjon og veiledning ved nyoppdagede funksjonsnedsettelser hos barn, unge og voksne. Målgruppe for tjenesten er personer med nyoppdaget funksjonsnedsettelse ...
 • Her Story

  29.06.2018 | App

  I Her Story leter du gjennom politiets arkivsystem for å finne ut av hva som skjedde i en gammel mordsak. Spillet passer godt i engelskundervisningen på videregående skole. Her Story inneholder hundrevis ...
 • Tilpasset opplæring

  23.08.2023 | Kapittel

  Skolen er en viktig arena for alle barn og unge. Barn som er født med nedsatt syn og hørsel har rett på tilpasset undervisning ut fra individuelle forutsetninger. Læreplaner skal følges og tilpasses hver ...
 • Utredning og diagnose

  01.03.2018 | Kapittel

  ...som har et funksjonstap som er forenlig med APD. Utredning og behandling av personer med APD krever en bred flerfaglig tilnærming (Bellis og Ferre 1999, Chermak et.al.,1999, Moore, 2012). Det betyr at et ...
 • Ventilasjonsanlegg

  20.06.2016 | Kapittel

  ...direkte på gulv, eller har anlegget med for få lydfeller (en slags boks) i rørsystemet som kan dempe lyden fra vifta i ventilasjonsanlegget. Det finnes en standard for hvor høy lyden fra et ventilasjonsanlegg ...
 • Laget rundt eleven

  18.05.2021 | Kapittel

  Eksempler på hvordan barn viser tegn til ubehag vondt i magen og hodet kvelden før en skoledag kvalme og diare om morgenen før en skoledag forsøker på ulike måter å slippe å gå på skolen gråter og er fortvilet ...