Til hovedinnhold
Viser 2101–2110 av 2540 treff.
 • Bøker på bliss symbolspråk

  06.02.2017 | Bok/hefte

  ISAAC Norges blissgruppe og Statped har oversatt en del bøker til bliss symbolspråk. Disse tekstene er etter avtale med forlagene lagt ut for fri nedlasting. De kan brukes i lesning av de aktuelle bøkene ...
 • WASSP-skolebarn

  05.12.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...de opplever de ulike spørsmålene som sanne eller ikke. Tilbakemeldingen skal gis ved å sette en strek på en linje som går mellom to smileys. WASSP-skolebarn kan benyttes før, under og etter oppfølging ...
 • Funksjonelle livsferdigheter

  07.02.2023 | Kapittel

  ...livsferdigheter favner imidlertid bredere og rommer også kognitive ferdigheter og en mental innstilling til selvbestemmelse og til å være en aktør i eget liv. For å fremme dette må det tilrettelegges slik at barn ...
 • Mobilitetsopplæring

  24.04.2023 | Bok/hefte

  ...bidrar til et mer selvstendig liv og gir økt livskvalitet. Denne boken presenterer en teoretisk ramme og beskriver en arbeidsmåte for planlegging, gjennomføring og evaluering av mobilitetsopplæring. Mobilitetsruter ...
 • Tilgjengelighet og spill

  14.09.2020 | Kapittel

  Her finner du en oversikt over hva det er viktig å tenke på når du skal spille med elever som har sansetap, lese- og skrivevansker, behov for alternativ og supplerende kommunikasjon eller behov for å bruke ...
 • Ekkolokalisering

  01.09.2023 | Kapittel

  ...høre om det er en husvegg ved siden av seg eller ikke. Når den reflekterte lyden forsvinner, betyr det at man har gått forbi huset. Når lydkilden man bruker for å orientere seg kommer fra en selv, for eksempel ...
 • Tilrettelegging for kommunikasjon

  22.08.2023 | Kapittel

  For å kunne være en god samtalepartner for barnet er det noen tips for tilrettelegging som kan fremme samspillet eller kommunikasjonen. Husk å påkalle barnets oppmerksomhet ved å si navnet først eller ...
 • Asfyksi

  10.06.2020 | Kapittel

  ...har asfyksi vil ha nedsatt eller fraværende åndedrett, puls og reflekser. Barn tåler vanligvis godt en kortvarig surstoffmangel. Det er først når surstoffmangelen varer 10-20 minutter eller mer, at det ...
 • Pfeiffer syndrom

  10.06.2020 | Kapittel

  Pfeiffer syndrom er en medfødt arvelig tilstand som er kjennetegnet ved at en eller flere av hodeskallens bensømmer (kraniosynostose) lukker seg for tidlig. Pfeiffer syndrom deles inn i tre typer, Pfeiffer-typene ...
 • Oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse

  10.02.2020 | Kapittel

  ...lett distraherbar Barnet kan ha vansker med å fokusere Barnet kan ha vansker med å gjøre flere ting på en gang Barnet kan bli lettere forstyrret av støy, lys etc. Evne til ny innlæring kan være nedsatt Sørg ...