Søk | www.statped.no

Viser 2101 - 2110 av 2353 treff.

 • Begynner barnet mitt å snakke snart? Ikke vent og se

  01.11.2021 | Bok/hefte

  ...aalka rætnoe soptsestidh? Máttasámegillii. «Begynner barnet mitt å snakke snart. Ikke vent og se» er en informasjonsbrosjyre til foreldre og foresatte til barn som av ulike grunner ikke har talespråk som ...
 • Trisomi 13 (Pataus syndrom)

  10.06.2020 | Kapittel

  Trisomi 13 (Pataus syndrom) er en diagnose der barnet har et ekstra kromosom 13. Diagnosen stilles ved kromosomanalyse. Familier som har fått et barn med Trisomi 13, eller som har fått konstatert at et ...
 • Eksempel

  13.09.2018 | Kapittel

  Barnet hadde en sterk hørselshemming og det var vanskelig å samspille med henne. Jeg var derfor ekstra opptatt av hvordan barnet brukte synet, slik at svarene mine ble oppfattet. Det var viktig at mine ...
 • Eksempler på kalenderapper

  24.10.2019 | Kapittel

  ...kalender være god nok tilrettelegging hvis de ikke er avhengig av bildestøtte. Tiimo(iOS/Android) Tiimo er en visuell kalender som viser daglige aktiviteter. Appen er utviklet for barn med behov for struktur og ...
 • Planlagte samtaler om følelser

  04.05.2015 | Kapittel

  ...samtaletimer kan fungere som en form for friminutt eller pause, særlig i vanskelige tider. De kan være samvær uten mye krav og med lite grunnlag for konfrontasjoner. For barnet kan det være en lettelse når egne følelser ...
 • Kontrollsenter

  15.10.2021 | Kapittel

   og velge Kontrollsenter fra menyen til venstre. I menyen til høyre velger du ulike funksjoner fra en liste.   Funksjoner som kan være nyttige for personer med nedsatt syn å ha rask tilgang til er lupe ...
 • Hurlers sykdom (MPS I)

  10.06.2020 | Kapittel

  Hurlers sykdom (mukopolysakkaridose type I, MPS I, MPS IH) er en meget sjelden, arvelig og medfødt stoffskiftesykdom. Hurlers sykdom er nær beslektet med Hunters syndrom, men med et mer alvorlig forløp ...
 • Ungdomsråd

  09.05.2018 | Artikkel

  ...tilrettelegges, med ulikt utstyr og læremidler, men og at alle rundt har litt forståelse om hva det vil si å ha en synshemning og at det er individuelt.  nbfu.no facebook.com/NorgesBlindeforbundsUngdom Kristi Vidvei ...
 • Pedagogisk tilrettelegging i barnehagen

  16.06.2016 | Artikkel

  ...strategiene som blinde, men må i tillegg lære å utnytte synet sitt på en god måte. Dette krever at det er voksne tilstede som kan «synstolke». En synstolk forklarer og formidler hva som skjer, hvem som er hvor ...
 • Dysleksi og skriving

  04.09.2017 | Artikkel

  Skriving er én av fem ferdigheter i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Elever med dysleksi strever både med å stave ord riktig og å uttrykke seg skriftlig. De fem ferdighetene utgjør grunnleggende forutsetninger ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!