Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 2121 - 2130 av 2352 treff.

 • Ett skritt foran

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...legger til rette for at tegn kan støtte barnets talespråklig utvikling til et språknivå som tilsvarer en gjennomsnittlig fem – seksåring. Det betyr at trinn 1 viser vei til de første ordene, trinn 2 viser ...
 • KreftTegn

  06.06.2016 | Nettressurs

  Hvis du selv eller noen som står deg nær får en kreftdiagnose dukker det opp mange spørsmål. Hva skjer videre, hvilken behandling kan jeg få, finnes det håp, hvor kan jeg få hjelp og støtte?  På KreftTegn finner ...
 • Muligheter – utviklende og glade dager når eleven har multifunksjonshemming

  30.03.2016 | Artikkel

  Materiale til å lage gode og utviklende skoledager og et likeverdig skoletilbud i en inkluderende skole for elever med multifunksjonshemming. Artikkelsamling med bidragsytere fra Statped. Une, Andreas ...
 • Hørseltap i voksen alder

  15.06.2016 | Artikkel

  ...gode lytte- og kommunikasjonsforhold. Særlig behov for opplæring på grunn av en sykdom, ulykke eller skade, eller etter en cochleaimplantatoperasjon. Rett til voksenopplæring i kommunen – særlig hvis det ...
 • Pedagogisk tilrettelegging i barnehagen

  16.06.2016 | Artikkel

  ...strategiene som blinde, men må i tillegg lære å utnytte synet sitt på en god måte. Dette krever at det er voksne tilstede som kan «synstolke». En synstolk forklarer og formidler hva som skjer, hvem som er hvor ...
 • Dysleksi og skriving

  04.09.2017 | Artikkel

  Skriving er én av fem ferdigheter i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Elever med dysleksi strever både med å stave ord riktig og å uttrykke seg skriftlig. De fem ferdighetene utgjør grunnleggende forutsetninger ...
 • Forelesninger om kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

  22.06.2016 | Tjeneste

  ...tillegg til kurs og undervisning etter henvendelser. En nærmere beskrivelse av tjenesten Undervisningen gis som enkeltforelesninger og/eller som en rekke med forelesninger. Hensikten med forelesningene ...
 • Hva er løpsk tale?

  31.08.2016 | Bok/hefte

  Mange med løpsk tale går gjennom et helt utdanningsløp uten at vansken blir oppdaget. Noen får aldri en diagnose. Fordi vansken er ukjent, vil personer med løpsk tale heller ikke selv være klar over årsaken ...
 • DIAS - testverktøy

  05.03.2020 | Kartleggingsmateriell

  – samlet på ett sted i en spiralperm. Håndboken inneholder nødvendig informasjon for gjennomføringen av DIAS, skåring av resultatene og tolkning av skårene. Håndboken har også en teoridel som beskriver ...
 • Mobiltelefon som læringsverktøy

  15.08.2019 | Video

  ...som begge er dyslektikere, er helt avhengig av mobilen både for å kunne lese og skrive. Det foregår en debatt om mobilbruk i skolen og klasserommet. Den handler i liten grad om mulighetene mobiltelefonen ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!