Søk | www.statped.no

Viser 2181 - 2190 av 2352 treff.

 • Definere hurtigtast for å starte et program

  04.09.2019 | Kapittel

  Hvis du vil starte et program med en hurtigtast, må hurtigtasten først defineres: Finn programmet på Start-menyen eller søk etter det fra søkefeltet Høyreklikk (Win2) på ikonet og velg Åpne filplassering ...
 • Slå av og på tale

  12.09.2019 | Kapittel

  ...kan det være praktisk å slå av talen i VoiceOver uten å slå av skjermleseren. Det er mulig å kople en punktskriftsleselist til iPhone. Med den kan du både lese og skrive på telefonen. Hvis talen er av ...
 • Selvstendig med hjelpemidler og strategier

  22.10.2019 | Kapittel

  Når du bruker et verktøy som støtte til en ferdighet du strever med, er målsetningen at verktøyet eller hjelpemiddelet skal kompensere for den utfordringen du har. Samtidig er det viktig å jobbe med evnen ...
 • All Aboard – få alle med

  28.03.2017 | Prosjekt

  ...hos hverandre på tvers av landegrensene. Erfaringene fra hospiteringsoppholdene danner grunnlag for en samling med gode eksempler på inkluderende praksiser som er publisert på prosjektets nettside, i det ...
 • Innfør nye konsistenser og smaker

  23.05.2017 | Kapittel

  ...introduseres i most form. Etter hvert som barnet blir vant til maten, kan du gradvis la den beholde en fastere konsistens.
 • Struktur, forutsigbarhet og oversikt

  30.01.2018 | Kapittel

  ...for at de synes det er trygt å være i barnehagen, og at de har overskudd til å samspille med andre. En ytre ramme kan være systematisk bruk av dagplaner fast plass for ulike aktiviteter visuell eller taktil ...
 • Hva læreren til bimodalt tospråklige elever må gjøre

  02.04.2018 | Artikkel

  ...mindre grupper slik at undervisning kan tilrettelegges inne i et og samme klasserom samarbeider tett med en eventuell tolk og andre faglærere bruker læremidler for hørselshemmede kartlegger elevens leseutvikling ...
 • Hørselshemmede elevers visuelle læringsstrategier

  02.04.2018 | Artikkel

  ...og skriverammer som styrer lesing og skriving og avlaster arbeidsminnet. Lager egne ordsamlinger i en arkiv eller datafil, se  for eksempel Glosetyggeren (aschehoug.no)  Bruker notater, diagram og ordkort ...
 • Kan barnet ha synsvansker?

  24.03.2017 | Publikasjon

  Lurer du på om barnet ser dårlig? Hvis du mistenker synsvansker, skal barnet alltid sjekkes av en optiker eller øyelege. Barn som strever med å lese og skrive, bør også rutinemessig sjekke synet. Synsvansker ...
 • Kognitive funksjoner

  09.01.2017 | Artikkel

  ...sanseoppfattelse, oppmerksomhet, hukommelse og logiske evner, problemløsning og språk. Eksekutive funksjoner er en paraplybetegnelse som omfatter flere ulike sammensatte funksjoner som trengs for vurdering og utføring ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!