Søk | www.statped.no

Viser 2261 - 2270 av 2353 treff.

 • Lek

  13.06.2022 | Kapittel

  ...måter å overvinne disse barrierene på. I pedagogisk sammenheng kan vi se på lek både som et mål og en metode. Lekens egenverdi for barnet gjør at barnehagen og skolen må være opptatt av å skape muligheter ...
 • Mine sirkler - app som sosialt atferdskart

  03.05.2016 | App

  ...av kommunikasjonsverktøy, avtaler, "sosiale historier", egeninstruksjoner og oppskrifter på hvordan en kan takle spesielle utfordringer. ”Mine sirkler” definerer ulike sosiale arenaer i form av "sirkler" ...
 • Pedagogisk bruk av apper i matematikk

  08.09.2016 | Artikkel

  ...nettbrett og denne type apper være et fint alternativ. Apper til støtte i undervisningen kan også være en måte å variere arbeidsformer på og tilrettelegge for elever som strever med finmotorikk og bruk av ...
 • Oppdage hørselstap

  19.10.2016 | Artikkel

  ...følges opp av helsestasjoner i ettertid. I dag tilbys rutinemessig hørselsscreening av nyfødte barn. I en hørselsscreening sjekker sykehuset hørselen til nyfødte før mor og barn forlater sykehuset. Foreldre ...
 • Flere språk gir fordeler

  17.09.2018 | Artikkel

  ...pedagoger anbefalt foreldrene å begynne å snakke norsk med samiske barn som er tospråklige. Det er en misforstått oppfatning at personer med spesifikke språkvansker eller utviklingshemming ikke kan lære ...
 • Språkkartlegging av samiske barn

  31.10.2017 | Artikkel

  ...samarbeidspartnerne rundt barnets nettverk er foresatte. Derfor er det viktig med et tett samarbeid og en felles forståelse mellom skole og hjem om kartlegging. Noen kartleggingsverktøy åpner for ulike typer ...
 • Number Frames

  03.05.2016 | App

  Figurer brukes til å telle med, sammenligne og til å konkretisere regnestykker. Number Frames har en nøytral layout, og vil derfor kunne appellere til flere aldersgrupper. Den kan brukes av alle, men ...
 • Hørseltap og tilrettelegging i videregående skole

  16.06.2016 | Artikkel

  ...momenter som eleven selv legger vekt på i opplæringssituasjonen. Flere aktører må samarbeide for å få til en god tilrettelegging: eleven skoleledelse lærere NAV(hjelpemidler) pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) ...
 • Opptak og presentasjoner fra PPT-lederkonferansen 2020

  03.02.2020 | Artikkel

  Melaine Kirmess, førsteamanuensis og studieleder på ISP Last ned presentasjon Kunnskapsbasert tidlig innsats - en tverrfaglig pedagogisk-psykologisk tilnærming, Stephen von Tetzchner, professor UiO Last ned presentasjon ...
 • Milde hørselstap – er det så farlig? (mp3)

  19.06.2019 | Podkast

  ...han var ofte veldig sliten etter skolen. Kaja trekker frem at det kan være vanskelig å koble seg på en samtale når hun ikke får med seg alt som blir sagt. Hun har lært at det er viktig å tenke på hvor i ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!