Søk | www.statped.no

Viser 281 - 290 av 2353 treff.

 • Taleflytvanskar

  23.06.2016 | Artikkel

  ...ut og vurdere taleflytvanskar, rettleie og gi råd eller halde kurs. PP-tenesta kan søke bistand frå Statped. Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS) er ein landsomfattande organisasjon ...
 • Tallstart

  01.12.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...opplæring. Materiellet gir en oversikt over hvilke grunnleggende matematiske begrep barnet mestrer. Tallstart har 36 oppgaver som kartlegger følgende temaer: sortering, plassering, måling, antall, opptelling ...
 • Kartlegging av «Triggere» - tvang, tics, raseri, sinne

  06.06.2016 | Veileder

  Dette er en veileder til lærere for bedre å kunne forstå og tilrettelegge i ulike situasjoner på skolen. Veilederen og eksemplene er ment som tips til hvordan en kan komme i dialog med eleven, og hvordan ...
 • Strakstilbud ved ervervet hjerneskade

  19.06.2016 | Tjeneste

  ...utvikling og trivsel i en tidlig fase. Målgruppe Bruker, foreldre og lokale samarbeidspartnere. Mål Samtalene tar utgangspunkt i brukerens situasjon og behov knyttet til spesialpedagogisk hjelp, barnehagehverdag ...
 • Løpsk tale i barnehagealder

  23.06.2016 | Artikkel

  Ein logoped greier ut og følger opp løpsk tale. Oppfølginga inneber å rettleie tilsette i barnehage og skule.  Logopeden arbeidar med eleven for auka medvit kring tale og kommunikasjon. Foreldre, barnehagepersonell ...
 • Mål 1

  02.12.2016 | Kapittel

  Barnehage- og skoleeiere får målrettede tjenester på det spesialpedagogiske området.
 • Gode instruksjonsfilmer

  15.03.2017 | Veileder

  Veileder i å lage gode instruksjonsfilmer på en enkel måte. Hvis en film er gjennomtenkt og laget på en pedagogisk god måte, kan instruksjonsfilm være et meget godt hjelpemiddel og læringsverktøy. Dette ...
 • Rådgivning og veiledning om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  14.06.2016 | Tjeneste

  Statped har god veilednings- og endringskompetanse og veileder blant annet i individrettet og systemrettet arbeid med ulike temaer. ASK-veileder Kommunikasjon, språk og samspill Faktorer som påvirker kommunikasjon ...
 • Å undervise i lesing på videregående skole

  17.06.2020 | Artikkel

  ...ovenfor. Noen ganger skal en kort instruks utenpå en maskin måtte leses med presisjon, andre ganger kan det være snakk om å tolke en litterær tekst osv. Tiltak vil alltid handle om en kombinasjon mellom å avlaste ...
 • Introduksjon

  17.06.2022 | Kapittel

  ...oppgaver i afasiundervisningen tekst i felt Om Sareptas afasikrukke "Sareptas afasikrukke" er navnet på en oppgavebank og et nettverk for logopeder som underviser mennesker som har afasi (ervervede språk- og ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!