Søk | www.statped.no

Viser 321 - 330 av 2352 treff.

 • Matematikk med leselist 8.–13. trinn

  08.01.2016 | Veileder

  Veilederen gir en innføring i hvordan en elev som bruker punktskrift, kan benytte leselist og PC i matematikk.  Den dekker hele matematikkpensumet i ungdomsskolen og den obligatoriske delen av matematikkpensumet ...
 • Lego WeDo - robot

  19.08.2021 | Kapittel

  ...et Lego-sett som lar deg bygge Lego-figurer som deretter kan programmeres. Det er et enklere sett enn for eksempel Lego Spike og Lego Mindstorms. Tilrettelegging for elever med synshemming WeDo-klossene ...
 • Identifisere barn med autismespekterforstyrrelser

  19.03.2022 | Kapittel

  ...er det viktig at laget rundt barnet oppdager og setter i gang tiltak tidlig. Tidlige kjennetegn på en autismespekterforstyrrelse i sped- og småbarnsalderen kan være: Atypisk eller manglende øyekontakt ...
 • Tidlig innsats

  18.03.2022 | Kapittel

  ...setter i gang tiltak tidlig. Identifisere barn med autismespekterforstyrrelser Tidlige kjennetegn på en autismespekterforstyrrelse i sped- og småbarnsalderen kan være: Atypisk eller manglende øyekontakt ...
 • Rettigheter for barn med hørselsnedsettelse

  23.06.2016 | Artikkel

  Rett til spesialpedagogisk hjelp Barn har rett til spesialpedagogisk hjelp selv om de ikke går i barnehage. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter ...
 • Skjult stamming

  02.01.2018 | Artikkel

  ...stamming elles (les meir her: Lenke til «om stamming»). Strategiar for unngåing kan vere så omfattande at ein i høve til omgjevnadene har fråvær av dei vanlege stammetrekka. Dette kan vere særs energikrevjande ...
 • Afasi – et praksisrettet perspektiv

  29.03.2016 | Bok/hefte

  Afasi er språkvansker etter en ervervet skade i hjernen som kan oppstå som følge av sykdom eller ytre skade mot hodet. Afasien rammer brått og forårsaker dramatiske endringer i livet både for den som har ...
 • Modulene i Digital didaktikk og inkludering

  16.09.2021 | Kapittel

  ...ulike spesialpedagogiske behov Omvendt undervisning Rike oppgaver Modul 5: Innovativ bruk av teknologi  Spill som inkluderende læringsaktivitet Litteratur og tekstskaping gjennom spill Programmering i undervisningen ...
 • Individuell opplæringsplan

  13.06.2022 | Kapittel

  Alle elever med multifunksjonshemming skal ha en individuell opplæringsplan (IOP). Den skal beskrive elevens læringsmål og hvordan undervisningen skal bedrives. Opplæringsplanen skal være et hjelpemiddel ...
 • Internett med JAWS

  14.12.2015 | Bok/hefte

   Synshemma brukarar som kan ein del om Internett frå før, vil òg ha god nytte av heftet. For ein som er blind kan det vere vanskeleg å surfe på Internett. Skjermlesaren JAWS gir ein del informasjon og hjelp ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!