Søk | www.statped.no

Viser 351 - 360 av 2353 treff.

 • Bruksanvisning frikort

  28.06.2022 | Kapittel

  ...skreddarsydd for enkelt-elevar eller slagramma (f eks dysartri), og bruka lokale namn og stadnamn. Ein del lange ord er laga til løpske elevar. Noko er laga til stammarar, med tanke på koartikulasjon.Her ...
 • Guldal Lále

  21.11.2018 | App

  Guldal Lále er en app for å utvikle lytteferdigheter. Appen skal støtte lytte- og talespråk-utviklingen for barn med hørselsvansker. Den kan også være anvendelig for barn som skal lære seg nordsamisk.
 • Slik jobber Statped med stamming

  03.06.2020 | Artikkel

  ...tjenester En individbasert tjeneste er rettet mot en person, og nærpersoner og hjelpeapparatet rundt personen (oppfølgende logoped, PPT og andre fagpersoner) med behov for spesialpedagogisk hjelp. Statped ...
 • Kompetanse for inkluderende praksis i barnehage og skole (SUKIP)

  22.11.2018 | Artikkel

  ...legger til rette for å støtte opp om en inkluderende praksis. Målet er en allmennpedagogisk praksis som ivaretar hele barne- og elevmangfoldet i læringsfellesskapene på en bedre måte og dermed reduserer behovet ...
 • Flerspråklighet og tidlig innsats

  02.09.2022 | Artikkel

  ...barnehage/skole.  For de som ikke behersker opplæringsspråket godt, og kanskje har andre erfaringer med seg enn det barnehage eller skole forutsetter, kan dette være spesielt sårbart. Tidlig innsats for god læring ...
 • Hvem skriver vi for?

  04.05.2015 | Kapittel

  Veilederen er primært skrevet for pedagogisk personale i barnehage og skole som arbeider med barn og unge som har en alvorlig synshemning og så store vansker med å håndtere følelsene sine, at det går ut ...
 • Mål 2

  02.12.2016 | Kapittel

  ...ansatte som får kunnskap og kompetanse som fremmer utvikling og inkludering knyttet til det spesialpedagogiske området.
 • Slik jobber Statped med leppe-, kjeve- og ganespalte (LKG)

  14.06.2021 | Artikkel

  ...ansvaret for oppfølginga av barn født med LKG i Norge. Tilbudet er definert som en flerregional behandlingstjeneste, og Statped har en rolle i begge disse. Litt forenklet kan det forklares slik at kirurgi og ...
 • Inkludering og afasi

  21.06.2019 | Artikkel

  Ein person som er råka av afasi, kan ha vanskar med å uttrykke eigne tankar og meiningar. Dette har konsekvensar for inkludering i familie, studie- og arbeidssituasjon og sosialt liv.
 • Afasi

  09.06.2021 | Fagområde

  Afasi er språkvanskar etter ein erverva skade i hjernen. Personar med afasi har behov for og rett til oppfølging av logoped. Hjerneslag er den vanlegaste årsaka til afasi. Udir.no har også informasjon ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!