Søk | www.statped.no

Viser 421 - 430 av 2352 treff.

 • Strakstilbod på LKG

  22.06.2016 | Artikkel

  ...oppdaga ved fødselen. Alle får tilbod om dagskurs før den første operasjonen. Dei vert heldt cirka ein gong i månaden på Haukeland universitetssjukehus og Oslo universitetssjukehus HF, Rikshospitalet. Erfarne ...
 • Framandspråklege med afasi må testast på fleire språk

  29.03.2016 | Artikkel

  Meir enn 5000 vaksne blir årleg råka av afasi i Noreg. Afasi artar seg på ulike måtar, men mange har til dømes problem med å finne ord eller skilje mellom ja og nei. Hjernen reparerer seg til ein viss ...
 • Sentrale tanker om følelser

  04.05.2015 | Kapittel

  Denne veilederen hviler på fire forutsetninger eller påstander: Følelser er alltid sanne for den som har dem: Ofte besvarer vi helt vanlige følelsesuttrykk på måter som kan virke mot sin hensikt: «Nei ...
 • Rådgivning og veiledning om nedsatt hørsel

  15.06.2016 | Tjeneste

  ...endre og forbedre pedagogisk praksis i barnehager og skoler.  Lytte- og talespråklig veiledning er en del av tjenesten.  Noen barn og elever trenger å utvikle bimodal tospråklighet. Det vil si at de både ...
 • Afasi og kommunikasjon

  14.04.2020 | Artikkel

  ...for deg med afasi og samtalepartnar.  Støtta samtale for vaksne med afasi (SSA) Støtta samtale er ein metode for å betre samtalar for deg med afasi. Metoden fokuserer på at samtalepartnar lærer seg strategiar ...
 • Hvordan gjennomføre omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  For at omvendt undervisning skal gi økt læringsutbytte for elevene med spesialpedagogiske behov, må ressursene være godt tilpasset. Det er viktig at du tar utgangspunkt i elevens kognitive, språklige og ...
 • Progresjon i opplæringsforløpet

  19.08.2021 | Kapittel

  ...programmere på. Her er et eksempel på en typisk progresjonsplan for opplæringsløpet, og det er vanligvis stigende vanskelighetsgrad på disse: Analog programmering Blokkprogrammering med robot, med eller uten fysiske ...
 • Afasi og spesialundervisning: veiledning i dokumentasjon av praksis

  03.02.2016 | Veileder

  Veilederen tar opp utfordringer logopeder møter etter en tids arbeid med afasirammede og legger vekt på dokumentasjon av praksis. Veiledningen beskriver framgangsmåter logopeder kan bruke for å dokumentere ...
 • Om statped.no

  07.04.2021 | Kapittel

   foreldre og medarbeidere i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Mål Statped.no formidler spesialpedagogisk kunnskap til målgruppen. Innholdet viser oppgaver som målgruppen har, og som Statped bidrar ...
 • Kva er afasi?

  09.09.2017 | Artikkel

  Afasi er språkvanskar etter ein erverva skade i hjernen. Personar med afasi har behov for og rett til oppfølging av logoped. Hjerneslag er den vanlegaste årsaka til afasi. Hjerneslag omfattar både hjernebløding ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!