Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 431 - 440 av 2353 treff.

 • Kva er afasi?

  09.09.2017 | Artikkel

  Afasi er språkvanskar etter ein erverva skade i hjernen. Personar med afasi har behov for og rett til oppfølging av logoped. Hjerneslag er den vanlegaste årsaka til afasi. Hjerneslag omfattar både hjernebløding ...
 • Matematikk med leselist 5.–7. trinn

  22.02.2015 | Veileder

  ...punktskrift. Veilederen gir en innføring i hvordan elever som bruker punktskrift kan benytte leselist og pc i matematikk. Den dekker matematikkfaget fra 5. til 7. trinn i grunnskolen. Veilederen er beregnet ...
 • Elever med nedsatt hørsel – tiltak på skolen

  10.06.2016 | Artikkel

  ...eleven hører og «får med seg», varierer også med lydmiljøet. I en samtale i rolige omgivelser mellom to personer kan eleven få med seg alt, men i en klasseromssituasjon med vanlig bakgrunnsstøy vil muligheten ...
 • Kommunale nettverk

  23.06.2016 | Tjeneste

  ...tematikken i nettverkene. En nærmere beskrivelse av tjenesten Kurs kan også avtales som faste kursrekker med et bestemt tema og være en del av kommunens satsingsområde på spesialpedagogiske områder. Nettverkssamarbeidet ...
 • Hvorfor omvendt undervisning?

  17.08.2022 | Kapittel

  Omvendt undervisning gjør det enklere å tilpasse opplæringen både for elever som har spesialpedagogiske behov og for de andre elevene i klasserommet.  Elevene kan bli mer engasjerte, motiverte og lære ...
 • Tospråklighet og opplæring av hørselshemmede

  14.10.2016 | Bok/hefte

  Lise Kristoffersen og Eva Simonsen som medforfattere. Tospråklighet er aktuelt for hele det spesialpedagogiske fagfeltet. Boka presenterer et mangfold av områder, perspektiver og resultater innen tospråklighet ...
 • Stammebehandling – hva hjelper hvem?

  02.06.2017 | Prosjekt

  ...er basert på både kvantitative og kvalitative data.  En ny tilnærming, ‘Multimodal Individuell Stammeterapi’ (MIST), ble tatt i bruk for å skape en mer målrettet og opplevelsesbasert stammebehandling.
 • Andre tilpasninger av skjerm

  15.10.2021 | Kapittel

  Valget Fargefiltre gir endringer av farger og kontrast i skjermen. Denne funksjonen kan være nyttig for elever som har en fargesvakhet, ved at de ikke ser forskjell på rød og grønn, eller blå og gul. Vi ...
 • Lokal kompetanseutvikling - matematikkvansker

  01.06.2021 | Artikkel

  ...kommuner. Styrking av lokal kompetanse om matematikkvansker Regjeringen har med Meld. St. 6 lagt føringer for et kompetanseløft på det spesialpedagogiske området. Det er et mål at kompetansen kommer tett på barna ...
 • Tilrettelegging og organisering

  06.04.2021 | Kapittel

  Eigenprodusert støy (acm.no) Eleven si plassering i klasserommet kan vere avgjerande for å vere aktivt deltakande. Plassering av eleven i klasserommet (acm.no) Plassering av elevar Pedagogisk tilrettelegging ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!