Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 471 - 480 av 2353 treff.

 • Blinde barn og spising

  23.05.2017 | Publikasjon

  I denne veilederen forklarer vi hvorfor barn som er blinde eller sterkt svaksynte, kan ha vansker med å spise. Vi gir også råd som kan avhjelpe vanskene. Barn som er blinde eller sterkt svaksynte, kan ...
 • Hørselstap i grunnskolealder

  22.06.2016 | Artikkel

  For at en elev med hørselshemming skal lære og utvikle seg må skolen legge til rette for at eleven opplever å være inkludert i skolefellesskapet. God inkludering og trivsel skjer gjennom språklig, sosial ...
 • Interaktive tavler som inkluderingsverktøy

  27.01.2016 | Video

  ...sentralt mål i prosjektet «Vi sprenger grenser». Bruken av Pegasus i Skogen barnehage på Askøy har vore ein del av dette.  Se også saken i Askøyværingen Barn som ikke kan kommunisere, har fått et vindu ut i ...
 • Samhandling med personer med døvblindhet

  09.06.2017 | Veileder

  Denne veiledningen gir deg et innblikk i hvordan det er å leve med døvblindhet. Veilederen har som mål å vise hvor variert og sammensatt det kombinerte tapet av syns- og hørselssansen er. Vi håper også ...
 • Super:bit og elever med synsnedsettelse

  12.02.2021 | Artikkel

  Som en del av den teknologiske skolesekken, har de regionale vitensentrene utviklet prosjektet super:bit. Det er et opplegg for programmering i skolen, der man bruker micro:bit sammen med Bit:bot. Mer ...
 • Spesialundervisning

  03.06.2021 | Kapittel

  ...lærevansker. Lærerne og det øvrige personalet har tid til å planlegge undervisningssituasjonene sammen. En bevisst holdning til hvordan det undervises i klasserommet. Lange økter med tavleundervisning gjør ...
 • Hvorfor bruke teknologi?

  09.01.2017 | Artikkel

  ...bruk av teknologi enn ved bruk av en god, gammeldags kladdebok. Digitale verktøy gjør det mulig å tilrettelegge for ulike behov, som blant annet: Visuell og auditiv støtte Diktering - å "snakkeskrive" ...
 • Kommunikasjon, samspel og deltaking

  06.04.2021 | Kapittel

  ...lik linje med alle andre barn. Det er ulikt kva som er viktigast for at kvart enkelt barn kan vere ein aktiv deltakar i fellesskapet. Som vaksne har vi ansvar for å skape så gode vilkår som mogleg for kommunikasjon ...
 • iTranslate Voice

  27.07.2016 | App

  ...iTranslate Voice er en app som oversetter tale fra et språk til et annet, også mellom enheter. Appen oversetter tale mellom mange språk. Den er ideell til bruk i fremmedspråk- eller engelsktimer, både ...
 • GPS

  02.01.2014

  ...gir mer verbal informasjon enn en standard GPS. Det er også mulig å bruke GPS-program på mobiltelefoner eller andre tilsvarende enheter som har skjermleser. Begrensninger En GPS kan ikke erstatte opplæring ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!