Til hovedinnhold
Viser 491–500 av 2538 treff.
 • Matematikkopplæring i et bimodalt tospråklig klasserom

  24.06.2016 | Artikkel

  ...sammenhengen mellom matematiske symboler og begreper bedre i en uanstrengt kommunikasjon hvor det er rom for å reflektere sammen. Det er viktig at en slik kommunikasjon foregår både på tegnspråk og norsk hvis ...
 • Andre tilpasninger av skjerm

  15.10.2021 | Kapittel

  Valget Fargefiltre gir endringer av farger og kontrast i skjermen. Denne funksjonen kan være nyttig for elever som har en fargesvakhet, ved at de ikke ser forskjell på rød og grønn, eller blå og gul. Vi ...
 • Stammebehandling – hva hjelper hvem?

  02.06.2017 | Prosjekt

  ...er basert på både kvantitative og kvalitative data.  En ny tilnærming, ‘Multimodal Individuell Stammeterapi’ (MIST), ble tatt i bruk for å skape en mer målrettet og opplevelsesbasert stammebehandling.
 • Inkludering

  01.08.2022 | Fagområde

  skole og arbeidsliv. Alle mennesker trenger å være en del av et fellesskap. Sosial tilhørighet er en viktig ramme for læring og utvikling, enten en er liten eller stor.
 • Tospråklighet og opplæring av hørselshemmede

  14.10.2016 | Bok/hefte

  Lise Kristoffersen og Eva Simonsen som medforfattere. Tospråklighet er aktuelt for hele det spesialpedagogiske fagfeltet. Boka presenterer et mangfold av områder, perspektiver og resultater innen tospråklighet ...
 • Hørselstap og lesing

  09.06.2016 | Artikkel

  Å lære å lese er en stor utfordring for hørselshemmede elever. Tidlig språkutvikling gir god grunnlag for leseferdigheter.  Å lære å lese kan være en stor utfordring for elever med nedsatt hørsel. Vanligvis ...
 • Hva er multifunksjonshemming?

  15.06.2022 | Kapittel

  Multifunksjonshemming er ingen diagnose, men en kategori som favner mennesker med store og sammensatte funksjonsnedsettelser. Funksjonsnedsettelsene har bakgrunn i en omfattende dyp og alvorlig utviklingshemming ...
 • Minoritetsspråk og flerspråklighet

  24.06.2016 | Artikkel

  ...vanskeligere for å nå læringsmålene i skolen enn hørende elever. Samtidig viser forskning at minoritetsspråklige elever har lavere skoleresultater enn norskspråklige elever. Dette gir grunn til å være ...
 • Tverrfaglige utfordringer

  21.09.2023 | Seksjon

  ...illustrasjoner. Elever med synsnedsettelser vil også ha behov for tilrettelegging når de skal jobbe med programmering.
 • Micro:Bit

  12.09.2019 | App

  Micro:Bit er en programmeringsplattform som har mange tilpasningsmuligheter for elever som skal lære koding og for de viderekomne. Micro:Bit er en liten mikroprosessor som du kan programmere til å gjøre ...