Til hovedinnhold
Viser 521–530 av 2538 treff.
 • Å utvikle vennskap blant elever som bruker ASK

  16.10.2017 | Artikkel

  ...å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). ASK innebærer andre måter å uttrykke seg på enn talespråk, for eksempel gjennom kroppsspråk, ved bruk av talemaskiner eller grafiske symboler. Med ...
 • — Det trengs mer kunnskap om flerspråklighet

  15.08.2023 | Artikkel

  ...komplekse vansker enn enspråklige barn. Vi oppdager rett og slett ikke at de genuint strever med språk, forteller May-Britt Monsrud. Monsrud er seniorrådgiver hos Statped, og har en doktorgrad der hun ...
 • Lesing og hørselshemmede barn i barnehagen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...disse aktivitetene grunnlaget for å bli en leser. Dette er sagt for å understreke betydningen av det arbeidet som gjøres i barnehagen. Det å lese tekst skjer ikke som en naturlig del av utviklingen, slik som ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  07.02.2023 | Kapittel

  Mange har sosiale eller emosjonelle ferdigheter som en styrke. Kompliserte sosiale forhold kan de behøve forklaringer på. Mange kan bruke litt lengre tid enn andre for å prosessere læring og sosiale situasjoner ...
 • Filmer om ulike hjerneskader

  01.12.2021 | Artikkel

  Vi møter fire personer som har opplevd en skade i hjernen. De deler sine erfaringer, kunnskap og tiltak som har betydning for læring. Når hjernen skades Når hjernen skades Juna Da Juna ble utsatt for et ...
 • SATS og SPRÅK 4 på sørsamisk

  08.01.2016

  ...til sørsamisk av Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD). Screenings og observasjonsmateriellet finnes allerede på nordsamisk. Sats og Språk 4 blir brukt ved helsestasjonene og er en systematisk observasjon ...
 • Fra barnehage til skole med nedsatt hørsel

  07.09.2022 | Video

  Slik får Einar (6) en god skolestart med planlagt overgang fra barnehagen. Filmen handler om:  Tidlig planlegging av skolestart Samarbeid mellom skole, hjem, PPT og barnehage Gode relasjoner i overgangssituasjoner ...
 • Ulike syndromer

  05.06.2020 | Kapittel

  Ulike syndromer kan opptre sammen med ASF, for eksempel Down syndrom. Spesialpedagogiske arbeidsmåter bør legge vekt på lærings- og opplæringstiltak som tar hensyn til autismens gjennomgripende og dominerende ...
 • Hva er alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)?

  16.10.2017 | Artikkel

  ...behov for alternativ og supplerende kommunikasjon er barn, unge og voksne som må bruke andre former enn tale i direkte kommunikasjon med andre. Å kommunisere på andre måter kalles alternativ og supplerende ...
 • Innledning

  19.08.2021 | Kapittel

  I fagfornyelsen har programmering kommet inn i flere av fagene i skolen. Matematikkfaget har for eksempel kompetansemål knyttet til koding i alle klassetrinn. Hva betyr dette for elever med synsnedsettelse ...