Til hovedinnhold
Viser 641–650 av 2538 treff.
 • Guidelines for Assessment of Cognition in Relation to Congenital Deafblindness

  11.11.2015 | Veileder

  ...pedagogikk og semiotikk.  Veilederen er strukturert i tre deler. Den første delen gir en introduksjon av det teoretiske grunnlaget for arbeidet som presenteres. Del to er en analyse av generell utredningsteori ...
 • Lagårdsvegen 44, 4010 Stavanger

  27.06.2017 | Artikkel

  ...politistasjonen og brannstasjonen langs etter Lagårdsvegen og får det lett synlege bygget på venstre hand. Parkering EuroPark har parkeringshus i to etasjer under Statens Hus.
 • Hørselstap og pedagogisk tilrettelegging

  28.06.2016 | Artikkel

  ...tolk skole-hjem samarbeid kultur, kommunikasjon og samspillsregler i klassen/psykososialt miljø strukturering og visualisering av undervisningen Les mer Praktiske tips til pedagogisk tilrettelegging Teknologi ...
 • Nedsatt hørsel og tips til pedagogisk tilrettelegging

  16.06.2016 | Artikkel

  ...gode lysforhold plassering slik at eleven ikke har motlys (vanskelig å avlese ansikter i motlys) plassering slik at eleven ser ansiktene til de andre elevene lettere å oppfatte tale når en ser ansiktet samtidig ...
 • Enhancing activity by means of tactile symbols

  29.08.2019 | Artikkel

  ...av symbolene. Barna fulgte sjelden eller aldri muntlige forespørsler. Alle barn fulgte mer taktile enn muntlige forespørsler. Individuelle forskjeller i verbale ferdigheter, motivasjoner og kompleksiteten ...
 • Bruk av alternative betjeningsløsninger i spill

  14.09.2020 | Kapittel

  ...brukes med alternative betjeningsløsninger for datamaskin, nettbrett og andre spillenheter. Dette er en løsning for barn og unge med ulike former for motoriske vansker. Motoriske vansker kan for eksempel ...
 • Før du går videre

  16.09.2020 | Kapittel

  Funksjonen virtuelt modus / lesemarkør er en funksjon i skjermleseren som blant annet bestemmer hva som skjer når du bruker piltastene. Når Teams skal brukes med skjermleser, er det noen ganger nødvendig ...
 • Arbeidsprøven

  10.02.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...grunnskolen. Med verktøyet kan du kartlegge elevers lesing og språklige grunnlag. Arbeidsprøven er en samling oppgaver, som vi mener er relevante når du skal kartlegge lese- og skriveferdigheter hos elever ...
 • TegnTips til barnehager

  02.06.2021 | Nettressurs

  De yngste barna uttrykker seg tidligere med hender og ansiktsuttrykk enn med talte ord. Grip sjansen, TegnTips hjelper dere i gang. Tegnspråklige barnehager og barnehager som bruker tegn for å støtte hørende ...
 • Språkforstyrrelser

  14.10.2021 | Fagområde

  ...ganger kan det være en utviklingsmessig språkforstyrrelse (DLD). I andre sammenhenger må språkforstyrrelsen ses i sammenheng med andre medisinske tilstander. Det er derfor viktig med en grundig utredning ...