Til hovedinnhold
Viser 701–710 av 2538 treff.
 • Fysisk tilrettelegging av ruter

  09.08.2023 | Kapittel

  Ofte er det behov for fysisk tilrettelegging for å bedre orienteringsforholdene bedre tilgjengeligheten sikre mot farer Noen ganger er det vanskelig å finne gode ledelinjer og kjennemerker i deler av mobilitetsruten ...
 • Utvikling av lese- og skriveferdigheter

  09.10.2023 | Kapittel

  ...utvikle funksjonelle lese- og skriveferdigheter i punktskrift. God lese- og skriveutvikling forutsetter en systematisk og helhetlig opplæring. Det er mest vanlig å bruke den syntetiske metoden i leseopplæringen ...
 • Overgang mellom barneskole og ungdomsskole

  07.07.2020 | Kapittel

  ...fylt med spenning for eleven. Tenåringer med ASF står overfor særlige utfordringer. En ungdomsskole som skal ta imot en elev med ASF, bør få beskjed om dette så tidlig som mulig, og starte planleggingen ...
 • Kartlegging av bimodal tospråklig utvikling

  02.04.2018 | Artikkel

  Språkutvikling Språkutvikling begynner lenge før et barn oppfatter lyd gjennom sin CI eller begynner i en barnehage. Språksenteret i hjernen trenger tidlig stimulering for å utvikle seg til å bli flink til ...
 • Code Jumper - kodeverktøy

  13.06.2022 | Kapittel

  ...og blindhet om programmering. Code Jumper består av fysiske deler. Delene kalles hub, poder og plugger og kan settes sammen på ulike måter. Når du har satt dem sammen blir dette til en fysisk kode, med ...
 • Brukerkonferanse

  08.07.2022 | Artikkel

  Hvert år arrangerer Statped en brukerkonferanse. Konferansen er en åpen og gjensidig sentral arena for representanter i brukermedvirkningssystemet interessenter fra relevante brukerorganisasjoner aktuelle ...
 • Tidlig identifisering og innsats for flerspråklige barn i barnehagen

  12.03.2019 | Bok/hefte

  ...utprøving av pedagogisk tilrettelegging. Prosjektet har vært et samarbeid mellom ansatte i PPT, Spesialpedagogisk team, ansatte i barnehagene i Frogn kommune og Statped. Tre barnehager i kommunen (som har flest ...
 • SHAPE CODING® systemet

  12.10.2023 | Artikkel

  ...kodingssystem som fremstiller grammatikk gjennom farger, former, piler og linjer, og kan brukes i spesialpedagogisk arbeid med personer som strever med grammatikk.   Personer med utviklingsmessige språkforstyrrelser ...
 • Tilpassing av kartlegging og utredninger

  10.09.2019 | Artikkel

  For en del personer som har behov for ASK kan det være vanskelig eller umulig å peke med hånden.  Å gripe etter, leke eller manipulere med ulike gjenstander, som ofte er en del av mange tester som blir ...
 • Skriving

  30.05.2023 | Kapittel

  Skriving er en kompleks aktivitet som involverer ideer, språk, ord, lyder og bokstaver, og vi trenger å lære dette for til slutt å kunne uttrykke oss selvstendig gjennom skrift. Skriveutviklingen begynner ...