Til hovedinnhold
Viser 761–770 av 2540 treff.
 • Observasjon av sosiale forhold

  25.01.2018 | Kapittel

  ...skolen har ansvar for at eleven er inkludert. Medelever bør få vite at eleven kan opptre annerledes enn før, både faglig og sosialt. Diskuter hvordan medelever best kan hjelpe. Eleven det gjelder må selv ...
 • Innledning

  20.06.2016 | Kapittel

  ...sårbare overfor dårlige lydforhold. I tillegg kan barn med andre funksjonshemninger også være mer utsatt enn andre og de vil lettere kunne «falle av lasset» og miste konsentrasjonen.
 • Å mate barnet

  23.05.2017 | Kapittel

  ...praktiske tips: Bruk gjerne en plastskje i stedet for en metallskje. La barnet bli fortrolig med skjeen ved at det får holde egen skje under måltidet. Ikke før skjeen lenger inn i munnen enn rett innenfor leppene ...
 • Skrive på tastatur

  12.09.2019 | Kapittel

  VoiceOver fungerer tastaturet på en annen måte enn når VoiceOver ikke er aktivt. Fingerbevegelser For å skrive må du først aktivere et tekstfelt ved å dobbelt-trykke med en finger i tekstfeltet. Da vil tastaturet ...
 • Barn og tolking

  07.06.2023 | Kapittel

  ...delta i situasjoner der ikke alle kan tegnspråk, kan det være en løsning å bestille tolk. Men vi kan ikke forvente at barn intuitivt forstår hva en tolk er og gjør. Det er heller ikke gitt at alle tolker har ...
 • Kartlegging ved mistanke om DLD

  02.08.2023 | Kapittel

  ...flerspråklige barn vil være eksponert for andrespråket (norsk) under andre betingelser (omfang og kvalitet) enn enspråklige barn. Tester som vurderer barns språklige ferdigheter på norsk, er utviklet og normert ...
 • Forståelse av flerspråklige læringsmiljøer

  28.03.2017 | Kapittel

  ...av at disse elevene har et annet utgangspunkt for læring enn elever som har overlappende morsmål og opplæringsspråk. Det er etter hvert utviklet en del kunnskap om utviklingen av andrespråk (1) og hvilke ...
 • Kunnskapsoversikt forskningsfunn synshemming

  22.01.2019 | Bok/hefte

  ...av at synshemmede barn og unge jevnt over strever mer i skolen enn vanlige elever. Dette prosjektet er primært begrenset til det å gi en oversikt over forskning som sier noe om opplæringspraksiser som ...
 • Tilrettelegging ved hjernerelaterte synsvansker (CVI)

  21.06.2023 | Kapittel

  ...bearbeide og tolke visuell informasjon. Elever med CVI bør også støttes i å bruke de andre sansene enn synet på en bevisst måte. Mange elever med CVI vil også ha behov for å kompensere ved å bruke andre sanser ...
 • Norsk tegnspråk - Hva er det?

  31.01.2023 | Kapittel

  ...det visuelle som ligger til grunn for hvordan språket er bygd opp. Norsk tegnspråk har en helt annen grammatikk enn norsk talespråk da grammatikken til norsk tegnspråk er bygd opp av det visuelle. Det er ...