Søk | www.statped.no

Viser 821 - 830 av 2352 treff.

 • Voksne sitt ansvar

  21.02.2022 | Kapittel

  ...tolking og Tolkens oppgaver. Der ser vi på hvordan samtaler med tolk fortoner seg litt annerledes enn direkte samtaler, hvordan barn forholder seg til tolking og hva tolking krever av barna. Tilgang på ...
 • Oversette med Microsoft Office lens og engasjerende leser

  01.04.2020 | Video

  ...video for tips til bruk i fjernundervisningen/hjemmeskole.  Det er mange foreldre med et annet morsmål enn norsk som syns det er vanskelig å hjelpe barna sine med hjemmeskole på grunn av begrenset norskkunnskaper ...
 • Flerspråklig opplæring for elever i ungdomsskole med kort botid

  16.06.2017 | Bok/hefte

  ...gjennom førstespråket først å få dypere forståelse av sentralt innhold i et undervisningstema heller enn å gjennomgå mange temaer å få arbeide med stoff i forkant av gjennomgang i ordinær klasse Dette forutsetter ...
 • Bruk deg selv

  04.05.2015 | Kapittel

  ...at den voksne prater om barnets og sine egne følelser uten at barnet selv kommer med så mye annet enn forslag og utfyllende kommentarer. Men etter hvert er det barnet som blir den mest aktive og pratsomme ...
 • Bruk av VR i begrepstrening

  06.11.2019 | Artikkel

  VR som utgangspunkt for samtale og språkstimulering. Her er det mange muligheter til å snakke om plassering/preposisjoner og begrepslæring knyttet til ting eleven ser. I etterkant kan eleven gjenfortelle ...
 • I videregående opplæring

  19.03.2022 | Kapittel

  ...spesialundervisning har rett på inntil to år ekstra når de trenger det for å nå den enkeltes opplæringsmål, basert på en sakkyndig vurdering, se Opplæringsloven § 3-1. Inkludering handler om å høre til i et fellesskap. I ...
 • Individuelle ønsker for oppfølging av stamming

  25.06.2018 | Kartleggingsmateriell

  ...oppfølgingen. Hva slags preferanser og forventninger har vedkommende for samarbeidet? Skjemaet består av en rekke påstander og spørsmål hvor personen oppgir i hvilken grad dette er viktig for dem eller ikke ...
 • Spesielle læremidler og metoder

  14.06.2016 | Artikkel

  ...hjelpemidler enn seende elever. Dette er alternativer til å regne med blyant og papir. Abakus Abakus er en avansert form for kuleramme, gitt betegnelsen regnetavle. Kulene eller perlene er plassert mot en bakgrunn ...
 • Kommunikasjonspass

  13.06.2022 | Kapittel

  ...menneskene kan et kommunikasjonspass være en måte å samle og presentere informasjon på, i et kort, lettfattelig format.  Kommunikasjonspass er et hjelpemiddel som på en praktisk og personsentrert måte kan styrke ...
 • Tourettes syndrom og tilrettelegging i skolen

  03.11.2021 | Kapittel

  ...grunn for valgene av tiltak.  Kunnskap om TS i skolen Når man skal legge til rette for en god skolehverdag for en elev med TS, er kunnskap om og forståelse av vanskene det første tiltaket. Alle lærere ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!