Til hovedinnhold
Viser 831–840 av 2538 treff.
 • Skrivere for punktskrift

  02.09.2019 | Kapittel

  For å kunne skrive ut på en punktskriftskriver, må teksten først konverteres til punktskrift med riktig format. Til dette brukes et konverteringsprogram. Layouten på utskriften i punktskrift blir ikke ...
 • Statped og kompetanseløftet

  19.03.2022 | Artikkel

  ...til de neste fem årene, forteller hun. Kompetanseløftet blir også sett i sammenheng med varslede endringer for Statped. – Statped får et nytt mandat som avgrenser våre tjenester og hvordan vi bidrar til ...
 • PV les- lesetest på samisk for å kartlegge synet

  29.11.2019 | Kartleggingsmateriell

  PVles er en prøve hvor en undersøker lesefunksjonen. Det kan gi informasjon om hvordan ulik tekststørrelse påvirker lesefunksjonen på en bestemt avstand. Resultater fra lesetesten sammen med resultater ...
 • Hørsel og omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  Når du skal bruke omvendt undervisning for elever med nedsatt hørsel må du ta høyde for at en av de største utfordringene med å ha nedsatt hørsel er å hente ut auditiv informasjon i situasjoner med mye ...
 • Kommunikasjonsformer

  11.05.2023 | Kapittel

  ...hørsel/døvhet. Når synet i tillegg svikter, må andre kommunikasjonsformer tas i bruk. Det benyttes ofte en kombinasjon av de forskjellige kommunikasjonsformene avhengig av situasjon og samtalepartner. Mange ...
 • Relasjoner

  15.06.2022 | Kapittel

  For å lære og utvikle oss trenger vi å føle tilknytning og tilhørighet. Voksne som skaper en følelse av tilknytning og tilhørighet mellom seg og barna/elevene og dem imellom, har lagt fundamentet for vekst ...
 • Gode væremåter hos den voksne

  04.05.2015 | Kapittel

  ...følelser er. Det må også være sannsynlig at den voksne har anledning til å arbeide med barnet over en lengre periode. Trygghet, ro og tydelighet er gode egenskaper hos voksne som arbeider med opplæring ...
 • Baobabtreet

  27.05.2016 | App

  Baobabtreet er en tospråklige barnebok-app på norsk tegnspråk og bokmål. Appen formidler en eksisterende barnebok som blir vist med norsk tegnspråk med tekst på norsk bokmål. Den er vakkert illustrert ...
 • Hva er lesing og skriving

  05.11.2020 | Kapittel

  ...avkodingsvansker, og en med dysleksi har ofte vansker med: å huske hvilken lyd som hører til bokstaven å analysere enkeltlyder i ord å trekke lyder sammen til ord å stave ord riktig I digitale tekster kan en talesyntese ...
 • Opplevelse av mestring

  07.09.2022 | Kapittel

  ...observasjon og visuell imitering er gode læringskilder for hverdagslige gjøremål. Synet er både en motivasjonsfaktor og en informasjonskilde. Barn med blindhet får lite eller ingen informasjon gjennom synssansen ...