Søk | www.statped.no

Viser 851 - 860 av 2352 treff.

 • Lesing og hørselshemmede barn i barnehagen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...disse aktivitetene grunnlaget for å bli en leser. Dette er sagt for å understreke betydningen av det arbeidet som gjøres i barnehagen. Det å lese tekst skjer ikke som en naturlig del av utviklingen, slik som ...
 • Multifunksjonshemmede og interesser

  21.08.2017 | Kapittel

  ...oss oppmerksomme og gir oss en følelse av glede og velbehag. Interesser utvikles gjennom at vi gjør oss erfaringer. Vi vet ikke nødvendigvis om vi liker en opplevelse eller en aktivitet før vi har prøvd ...
 • Lese auditivt

  03.09.2018 | Kapittel

  ...auditivt, bruker eleven datautstyret til å få lest opp tekst eller han hører en DAISY-bok. Noen elever opplever auditiv lesing som en god måte å lese på, mens andre har vanskeligere for å konsentrere seg om ...
 • Å spise kan være vanskelig

  23.05.2017 | Kapittel

  Det kan være vanskelig å spise når en ikke ser. Barnet får ikke visuell informasjon om maten. Det ser heller ikke hvordan andre spiser, og får dermed mindre mulighet til å lære ved å etterligne andre.
 • Filmer om ulike hjerneskader

  01.12.2021 | Artikkel

  Vi møter fire personer som har opplevd en skade i hjernen. De deler sine erfaringer, kunnskap og tiltak som har betydning for læring. Når hjernen skades Når hjernen skades Juna Da Juna ble utsatt for et ...
 • Sensoriske vansker og skolefravær

  08.04.2021 | Kapittel

  Det betyr at hjernen tolker sanseinntrykk som lyd, smak, berøring, lukt og synsinntrykk på en annen måte enn personer uten disse utfordringene. Det å være i et klasserom for elever med nevroutviklingsforstyrrelser ...
 • Erfaringer fra følelsessamtaler

  04.05.2015 | Kapittel

  ...og snakker spontant om alle de følelsene vi har hatt merker for. Hun tar mye oftere enn før kontakt med andre voksne enn de aller nærmeste og tar initiativ til å prate: «Snakke om …?» «Fortelle om …?» Har ...
 • 10 tips for deg som jobber med barn med CVI

  16.04.2021 | Artikkel

  ...naturlige mulighetene som er tilgjengelig for utforsking og læring. Barn bør få mulighet til å lære på en måte som er tilpasset deres utviklingsstadium, og ikke nødvendigvis det som er passende for deres alder ...
 • Tidlig identifikasjon av dysleksi

  02.06.2020 | Artikkel

  Skal man ta stilling til om en elev har dysleksi, må eleven ha hatt leseopplæring i en viss tid. Man må kunne fastslå at utviklingen er vesentlig svakere enn forventet, til tross for adekvat opplæring ...
 • Jenteliv – tre jentehistorier om AD/HD

  27.01.2016 | DVD

  ...store mørketall og at mange jenter ikke blir oppdaget og ikke får den hjelpen de trenger. AD/HD er en diagnose med store individuelle forskjeller. På samme måte som jenter og gutter er forskjellige, er ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!