Til hovedinnhold
Viser 881–890 av 2540 treff.
 • Skrivestøtte

  11.01.2021 | Kapittel

  ...skriftlig er viktig og en grunnleggende ferdighet i opplæringen. For mange er det å skrive krevende. Bruk av skriverammer, tegneserier, tankekart og skrivestartere er nyttige og en viktig del av skriveopplæringen ...
 • Når lesing er vanskelig -leseopplæring på grunnleggende nivåer for unge og voksne

  03.02.2016 | Bok/hefte

  ...behov Refsahl presenterer et opplegg for grunnleggende leseopplæring tilpasset unge og voksne. Boka gir en kortfattet innføring i hva vi i dag vet om lesing, vansker, motivasjon, kartlegging og god undervisning ...
 • Preposisjoner som viser posisjon

  08.06.2016 | Artikkel

  ...gå inn eller ut av et rom eller en kasse. La eleven gå inn eller ut av et rom eller en kasse – og si det med sin talemaskin. Introdusere et leketøy som en dukkehus eller en garasje. Be eleven instruere noen ...
 • Flerspråklighet

  04.08.2023 | Kapittel

  ...dersom eleven har et annet førstespråk enn norsk. Har barnet mangelfull språkforståelse på norsk, enten på grunn av for lite erfaring med norsk språk eller på grunn av en utviklingsmessig språkforstyrrelse ...
 • Nedsatt arbeidstempo (prosesseringshastighet)

  04.08.2023 | Kapittel

  ...fullføre arbeidsoppgaver. Dette gjør at elever med lavt arbeidstempo får færre repetisjoner enn de andre elevene. En elev som opplever å aldri bli ferdig kan bli stresset, få lav selvtillit og/eller bli engstelig ...
 • Kombinerte sansetap hos voksne

  21.09.2023 | Kapittel

  ...svekket, blir konsekvensene mer alvorlige enn om bare én sans er berørt. Mulighetene for å kompensere ved hjelp av den andre fjernsansen er redusert. Dette er ofte en konsentrasjonskrevende og slitsom livssituasjon ...
 • Lese taktilt

  03.09.2018 | Kapittel

  ...taktilt, bruker du en leselist. Leselisten viser kun få tegn om gangen. Antall tegn avhenger av lengden på leselisten. En tekstlinje på skjermen vil som regel ha mange flere tegn enn det er plass til på ...
 • Hvordan bruker vi følelsesgenstander?

  04.05.2015 | Kapittel

  Det er en fordel å velge så små gjenstander at de får plass i en pose eller eske slik at de lett kan tas med. Da vil det være enkelt å gi barnet en gjenstand når det får en sterk følelsesreaksjon, uansett ...
 • Sosiale historier og oppskrifter i digitale bøker

  09.01.2017 | Artikkel

  I en bok-app kan du strukturere og samle innhold på en god måte og samtidig benytte deg av mange støttefunksjoner som gir god visuell og auditiv støtte. Sosiale historier må være tilgjengelige og tilpasset ...
 • Punktnotekriterier

  25.02.2021 | Video

  ...alle notekriteriene og gir deg svar på dette. Som i vanlige noter har også punktskrift andre tegn enn noter som f.eks. kryss, bindebue og dynamikk. For at man ikke skal blande disse med noter er det laget ...