Søk | www.statped.no

Viser 1751 - 1760 av 2386 treff.

 • «Inkludering lønner seg»

  02.12.2016 | Kapittel

  ...mennesker har behov for å være en del av et fellesskap. Sosial tilhørighet er en viktig ramme for den enkeltes personlige vekst og faglige utvikling. Det bidrar til at hver og en kan ta i bruk sin kompetanse ...
 • Omvendt undervisning for elever med særskilte behov

  04.01.2017 | Tema

  Omvendt undervisning er en arbeidsmåte der introduksjonen til det nye fagstoffet skjer hjemme. Dette kan gjøres med video, podkast, spill eller sammensatte tekster. Tiden i klasserommet brukes til diskusjon ...
 • Tospråklige eventyr; Norsk tegnspråk og norsk

  10.08.2017 | Nettressurs

  ...og som støtte til en eventuell analyse/tolkning. Ressursen inneholder også fire eventyr fra fjernere land. For tre av eventyrene kan en velge blant ulike norske dialekter. Det er også en versjon der eventyrene ...
 • Laget rundt barnet/ tverrfaglig samarbeid

  21.01.2020 | Artikkel

  Mange ulike instanser og fagpersoner må samarbeide når en elev har blitt påført en ervervet hjerneskade.  Eleven trenger hjelp fra helsesektoren og opplæringssektoren. Instansene kan være lokalt regionalt ...
 • Utviklingshemming og inkludering

  15.06.2016 | Artikkel

  ...løsninger og faglige virkemidler. Barn med utviklingshemming skal ha likeverdig opplæring og de skal ha en naturlig tilhørighet i det sosiale fellesskapet – derfor står inkluderende praksis sentralt. Tilhørighet ...
 • SPOT

  02.05.2018 | Seksjon

  Gardermoen. Plenum og noen utvalgte paralleller blir streamet dersom foreleser tillater det.  SPOT er en praktisk konferanse som skal inspirere, gi oversikt og øke kompetansen. Målgruppe: Ansatte i skole ...
 • Dynámalaš kártengeahččaleapmi matematihkas 1.-5. ceahki ohppiide 5.-10. ceahki ohppiide - norsk omtale

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...matematikk. Den viser hva eleven mestrer uten støtte, og et videre opplæringspotensiale med støtte fra en kompetent voksen  Materiellet laster du gratis ned fra nett.  Sametinget og Statped har bevilget midler ...
 • Overganger

  13.06.2022 | Kapittel

  ...overgangen fra barnehage til skole. Derfor må alle involverte tilrettelegge for en god skolestart. Overgangen til skolen er en milepæl for alle barn, men overgangsperioder kan være sårbare. Det er viktig ...
 • Vis Timer

  24.06.2016 | App

   Nedtelleren vises som et kakediagram som gradvis blir mindre. Du kan velge alarmlyd og du kan også stille inn en «tidlig varsel». Den gir et lydsignal når tidsintervallet nærmer seg slutten, slik at man kan forberede ...
 • Tar Heel Reader

  06.06.2017 | Nettressurs

  Tar Heel Reader er en samling av gratis, lettleste og lett tilgjengelige lesebøker med et bredt spekter av tema – på mange ulike språk. Tar Heel Reader er en gratis nettressurs i leseopplæringa, hvor det ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!