Søk | www.statped.no

Viser 2131 - 2140 av 2387 treff.

 • Rettigheter

  05.11.2020 | Kapittel

  ...tale til tekst-program Hvordan kan elevene få tilrettelagt eksamen Eleven eller foresatte må sende en søknad til rektor. Rektor avgjør om og hvordan forholdene skal bli lagt til rette. Husk at eleven kan ...
 • Adjektiv - beskrivelse

  08.06.2016 | Artikkel

  ...adjektiv-terningen. Be eleven rulle terningen og tenke på noe som passer til beskrivelsen. Be dem om å lage en setning ved hjelp av adjektiv og ordet de tenkte på. Finn bilder fra natur eller samfunnsliv, eller ...
 • Slik låner du skolelydbøker

  18.01.2019 | Tjeneste

  ...som lånere.  Lærer – lån til deg selv Om en lærer ønsker å prøve ut skolelydbøker, kan skolen registrere lærere som personlige lånere på samme måte som elever. En lærer som bruker sin personlige innlogging ...
 • Mobiltelefon som læringsverktøy

  15.08.2019 | Video

  ...som begge er dyslektikere, er helt avhengig av mobilen både for å kunne lese og skrive. Det foregår en debatt om mobilbruk i skolen og klasserommet. Den handler i liten grad om mulighetene mobiltelefonen ...
 • Vi samhandler med brukerne

  30.11.2016 | Kapittel

  ...brukerundersøkelser gir oss innspill til hvordan vi kan forbedre og justere tjenestene våre. Alle skal ha en god opplevelse i møte med Statped. For dem som søker tjenester fra Statped, skal søknadsprosessen og ...
 • Utviklingshemming og tilrettelegging

  03.10.2021 | Artikkel

  ...over det ordinære, har PPT som oppgave en lage sakkyndige vurdering som beskriver det pedagogiske opplegget rundt det enkelte barn. Denne vurderingen skal tjene som en rettesnor for skolens arbeid. Elevens ...
 • Ulike filformat

  02.09.2019 | Kapittel

  Word-dokument har for eksempel etternavnet docx. Når du ser at et filnavn ender med .docx, vet du at det er en Word-fil. La eleven utforske filtypene som Word kan håndtere. Fra Word kan dette gjøres slik: 1. Gå ...
 • Literate screeningtest

  29.08.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...minutter å gjennomføre. Screeningstesten er en fullt digitalisert online-test som er utviklet uavhengig av plattform. Testen kan gjennomføres i hel klasse og som en individuell test. Resultatene foreligger ...
 • Digital undervisning - elever med nedsatt hørsel

  25.03.2020 | Artikkel

  ...undervisning og videomøter med elever med hørselstap.  Alle møtedeltagere må unngå bakgrunnsstøy. Bruk en ekstern mikrofon som er nær lydkilden for å gi best mulig lyd til elevene. Mange elever med nedsatt ...
 • Hurlers sykdom (MPS I)

  10.06.2020 | Kapittel

  Hurlers sykdom (mukopolysakkaridose type I, MPS I, MPS IH) er en meget sjelden, arvelig og medfødt stoffskiftesykdom. Hurlers sykdom er nær beslektet med Hunters syndrom, men med et mer alvorlig forløp ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!