Søk | www.statped.no

Viser 2201 - 2210 av 2386 treff.

 • Innfør nye konsistenser og smaker

  23.05.2017 | Kapittel

  ...introduseres i most form. Etter hvert som barnet blir vant til maten, kan du gradvis la den beholde en fastere konsistens.
 • All Aboard – få alle med

  28.03.2017 | Prosjekt

  ...hos hverandre på tvers av landegrensene. Erfaringene fra hospiteringsoppholdene danner grunnlag for en samling med gode eksempler på inkluderende praksiser som er publisert på prosjektets nettside, i det ...
 • Struktur, forutsigbarhet og oversikt

  30.01.2018 | Kapittel

  ...for at de synes det er trygt å være i barnehagen, og at de har overskudd til å samspille med andre. En ytre ramme kan være systematisk bruk av dagplaner fast plass for ulike aktiviteter visuell eller taktil ...
 • Hva læreren til bimodalt tospråklige elever må gjøre

  02.04.2018 | Artikkel

  ...mindre grupper slik at undervisning kan tilrettelegges inne i et og samme klasserom samarbeider tett med en eventuell tolk og andre faglærere bruker læremidler for hørselshemmede kartlegger elevens leseutvikling ...
 • Hørselshemmede elevers visuelle læringsstrategier

  02.04.2018 | Artikkel

  ...og skriverammer som styrer lesing og skriving og avlaster arbeidsminnet. Lager egne ordsamlinger i en arkiv eller datafil, se  for eksempel Glosetyggeren (aschehoug.no)  Bruker notater, diagram og ordkort ...
 • Kognitive funksjoner

  09.01.2017 | Artikkel

  ...sanseoppfattelse, oppmerksomhet, hukommelse og logiske evner, problemløsning og språk. Eksekutive funksjoner er en paraplybetegnelse som omfatter flere ulike sammensatte funksjoner som trengs for vurdering og utføring ...
 • Kan barnet ha synsvansker?

  24.03.2017 | Publikasjon

  Lurer du på om barnet ser dårlig? Hvis du mistenker synsvansker, skal barnet alltid sjekkes av en optiker eller øyelege. Barn som strever med å lese og skrive, bør også rutinemessig sjekke synet. Synsvansker ...
 • Visuelle og romlige funksjoner

  10.02.2020 | Kapittel

  ...evne til å organisere visuell informasjon kan være endret. Barnets evne til å sette sammen deler til en helhet kan ha blitt endret. Barnets evne til å manipulere gjenstander eller utføre handlinger i rom ...
 • Elevens språkvansker – hva kan være årsakene?

  02.09.2022 | Kapittel

  ...jobber med? Har tilretteleggingen vært godt nok tilpasset elevens behov? Noen flerspråklige kan også ha en medfødt, utviklingsmessige språkforstyrrelse. Vi ser nærmere på hvordan det kan det arte seg i skolehverdagen ...
 • Synbedömning av barn med nedsatt hörsel

  11.10.2021 | Bok/hefte

  ...barn med nedsatt hörsel tar utgångspunkt i synens olika delfunktioner. Till varje synsfunktion finns en enkel definition, exempel på tester och metodbeskrivningar samt exempel på hur man kan kompensera för ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!