Til hovedinnhold
Viser 2321–2330 av 2538 treff.
 • Kontrollsenter

  15.10.2021 | Kapittel

   og velge Kontrollsenter fra menyen til venstre. I menyen til høyre velger du ulike funksjoner fra en liste.   Funksjoner som kan være nyttige for personer med nedsatt syn å ha rask tilgang til er lupe ...
 • Eksempel

  13.09.2018 | Kapittel

  Barnet hadde en sterk hørselshemming og det var vanskelig å samspille med henne. Jeg var derfor ekstra opptatt av hvordan barnet brukte synet, slik at svarene mine ble oppfattet. Det var viktig at mine ...
 • Eksempler på kalenderapper

  24.10.2019 | Kapittel

  ...kalender være god nok tilrettelegging hvis de ikke er avhengig av bildestøtte. Tiimo(iOS/Android) Tiimo er en visuell kalender som viser daglige aktiviteter. Appen er utviklet for barn med behov for struktur og ...
 • Matching

  28.06.2022 | Kapittel

  Å matche tale til bilder Oppgavens utførelse: Logopeden sier et ord (verb eller substantiv) eller en setning (som inneholder et verb eller et substantiv). Den afasirammede har (to eller flere) bilder ...
 • super:bit - kodesett

  19.08.2021 | Kapittel

  ...synshemming Roboten Bit:bot XL Roboten Bit:bot XL med ultralydsensor Roboten er enkel å betjene. Den har en taktil av/på-bryter på baksiden og et spor der du setter inn micro:bit-enheten. Hvis avstandssensoren ...
 • Om ressursen

  09.02.2021 | Kapittel

  ...ved å trykke "Neste side" nederst på siden, vil du lære deg mange nyttige tilpasningsmuligheter på en systematisk måte.  For noen vil det være nyttig å gjøre mange av tilpasningene, mens det for andre ...
 • Innstillinger i Android

  12.05.2015 | Kapittel

  Det finnes ingen absolutt fasit på hvor du finner menyen for innstillinger på en Android-enhet. Produsentene som benytter Android tenker til dels ulikt, og dette betyr at innstillingsmenyen kan være plassert ...
 • Samarbeid med tolk

  01.02.2023 | Kapittel

  ...på betydningen av faste tolker og et godt samarbeid med dem. Spesielt for barn, er det viktig å ha en tolk de kjenner og er trygg på. Både med tanke på det relasjonelle og kjennskap til barnets språk.
 • Mobilitet

  23.08.2023 | Kapittel

  ...barnets forutsetninger, behov, alder og syns- og hørselsfunksjon. Målet er at forflytningen skal skje på en mest mulig selvstendig, effektiv og sikker måte i både kjente og ukjente omgivelser, med eller uten ...
 • Tilrettelagte læremidler

  12.06.2023 | Kapittel

  ...lærebøker i god tid slik at eleven får de samme bøkene som klassen. Drøft gjerne valg av format med en rådgiver i Statped, eventuelt med eleven, slik at læremiddelet passer med elevens ferdigheter og arbeidsmetoder ...