Søk | www.statped.no

Viser 261 - 270 av 2386 treff.

 • Målet med Digital didaktikk og inkludering

  16.09.2021 | Kapittel

  ...digitale verktøy for å skape en helhetlig inkluderingskultur. Øke din kompetanse i spesialpedagogisk tilrettelegging som kommer alle til gode. Bruke digitale verktøy på en måte som skaper samarbeid, motivasjon ...
 • Internett, e-post, regneark og presentasjonsprogram

  03.09.2018 | Kapittel

  ...hovedsakelig for oss ferdighetsmålene i temaet Internett, e-post, regneark og presentasjonsprogram i Veileder for opplæring i punktskrift m.m. www.udir.no ...
 • Eitt Statped for heile Noreg

  04.05.2022 | Artikkel

  Frå 1. mai 2022 er Statped omorganisert til éin landsdekkande etat. Fem landsdekkande fagdivisjonar yter nå like spesialpedagogiske tenester over heile landet. Samtidig har vi gått bort frå organisering ...
 • Inkluderende fellesskap i barnehagen krever nytenkning

  26.06.2019 | Artikkel

  ...nytenkning og kunnskapsutvikling både i utdanningssystemet og på forskningsfeltet. Høsten 2019 kommer en viktig stortingsmelding: "Tidlig innsats og inkluderende fellesskap". Den skal foreslå nye løsninger ...
 • Teams med skjermleser

  16.09.2020 | Publikasjon

  Denne veilederen forklarer hvordan du bruker samhandlingsplattformen Teams med skjermleser.
 • Slik søker og filtrerer du

  27.09.2016 | Artikkel

  ...til ditt behov.  Søk Gå til læringsressurser, der du finner et søkefelt Skriv inn et søkeord, en frase eller en setning Trykk på forstørrelsesglasset og få opp søkeresultat med aktuelle ressurser Smartsøk ...
 • Minoritetsspråk og flerspråklighet

  12.04.2016 | Bok/hefte

  PP-tjenesten og andre som er involvert i å utrede, kartlegge og vurdere.  En stigende andel av den norske befolkningen har et annet førstespråk enn norsk, noe som gir stor variasjon i erfaringer og kunnskaper hos ...
 • Tiltak og oppfølging for skolebarn

  23.10.2017 | Artikkel

  ...knytt til stamminga. Direkte tiltak Ein logoped arbeider direkte med eleven som stammar. Målet er å skape medvit kring taleflyt og kommunikasjon, og det å vere ein god kommunikasjonspartnar. Eleven skal ...
 • God kommunikasjon

  07.12.2021 | Kapittel

  – legg vekt på kva allmenngyldige prinsipp som er aktuelle anten ein treng ASK eller ikkje.
 • Taleflytvanskar

  23.06.2016 | Artikkel

  ...ut og vurdere taleflytvanskar, rettleie og gi råd eller halde kurs. PP-tenesta kan søke bistand frå Statped. Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS) er ein landsomfattande organisasjon ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!