Søk | www.statped.no

Viser 331 - 340 av 2386 treff.

 • Modulene i Digital didaktikk og inkludering

  16.09.2021 | Kapittel

  ...ulike spesialpedagogiske behov Omvendt undervisning Rike oppgaver Modul 5: Innovativ bruk av teknologi  Spill som inkluderende læringsaktivitet Litteratur og tekstskaping gjennom spill Programmering i undervisningen ...
 • Afasi – et praksisrettet perspektiv

  29.03.2016 | Bok/hefte

  Afasi er språkvansker etter en ervervet skade i hjernen som kan oppstå som følge av sykdom eller ytre skade mot hodet. Afasien rammer brått og forårsaker dramatiske endringer i livet både for den som har ...
 • Internasjonal morsmålsdag

  21.02.2017 | Artikkel

  ...bruke sitt eget morsmål i en læringsituasjon. - Det er både språklig og kulturelt betinget. Småbarn har kanskje ikke ord og begreper for å beskrive omverdenen på andre språk enn sitt morsmål. I tillegg må ...
 • Internett med JAWS

  14.12.2015 | Bok/hefte

   Synshemma brukarar som kan ein del om Internett frå før, vil òg ha god nytte av heftet. For ein som er blind kan det vere vanskeleg å surfe på Internett. Skjermlesaren JAWS gir ein del informasjon og hjelp ...
 • Faglig innlegg om ervervet hjerneskade

  16.03.2022 | Tjeneste

  Statped holder kurs/innlegg om spesialpedagogiske konsekvenser for utvikling og  opplæringen etter en ervervet hjerneskade. Målgruppe PPT, pedagogisk personale, UH-sektoren, helsesektoren og ansatte i ...
 • Behov for tilrettelegging

  24.03.2017 | Kapittel

  ...tilrettelegge i barnehage og skole. Ved behov kan kommunen be om bistand fra Statped. Statped er en statlig spesialpedagogisk etat som blant annet tilbyr veiledning, utredning og kurs. Det er PP-tjenesten som søker ...
 • Dagsplan og tidsstøtte

  04.05.2020 | Video

  ...forutsigbarhet for pedagoger og foreldre med barn i barnehage og skole. Temaet for webinaret handler om en spesialpedagogisk bruk av dagsplan og tidsstøtte, samtidig som mange av prinsippene kan brukes for alle.  Webinaret ...
 • Chromebook med skjermlesar

  01.02.2021 | Bok/hefte

  ...om korleis bruka Chromebook med skjermlesaren ChromeVox. Dette heftet er skrive for å visa korleis ein person som bruka skjermlesar og leselist kan bruka Chromebook med skjermlesaren ChromeVox. Det er ofte ...
 • Flerspråklighet og tilrettelegging i barnehagen

  02.09.2022 | Artikkel

  ...søknadsskjema som gir nødvendig informasjon slik at styrer i barnehagen har nok opplysninger til å forberede en god start. Ansvarlige pedagoger kan ut fra opplysningene forberede den første kontakten med familien ...
 • Individuell opplæringsplan

  13.06.2022 | Kapittel

  Alle elever med multifunksjonshemming skal ha en individuell opplæringsplan (IOP). Den skal beskrive elevens læringsmål og hvordan undervisningen skal bedrives. Opplæringsplanen skal være et hjelpemiddel ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!