Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 491 - 500 av 2386 treff.

 • Arbeidsoppgåve 4: Bruke videoanalyse

  07.02.2022 | Kapittel

  ...lita kommunikasjonsbok. Anne-Merete vil sjå korleis Martin responderer på bruk av grafiske symbol i ein situasjon der dei har det kjekt saman. Bruke videoanalyse arb oppg 4 1 Sjå videoklippet saman. Kva ...
 • Hvorfor bruke teknologi?

  09.01.2017 | Artikkel

  ...bruk av teknologi enn ved bruk av en god, gammeldags kladdebok. Digitale verktøy gjør det mulig å tilrettelegge for ulike behov, som blant annet: Visuell og auditiv støtte Diktering - å "snakkeskrive" ...
 • Super:bit og elever med synsnedsettelse

  12.02.2021 | Artikkel

  Som en del av den teknologiske skolesekken, har de regionale vitensentrene utviklet prosjektet super:bit. Det er et opplegg for programmering i skolen, der man bruker micro:bit sammen med Bit:bot. Mer ...
 • Arbeidsoppgave 5: Gi tilgang til kommunikasjon

  07.12.2021 | Kapittel

  Korleis organiserer de best at materiell og hjelpemiddel blir frakta mellom barnehage og heim? Lag ein plan og noter ned kven som er hovudansvarleg for at planen vert gjennomført, og sett eit tidspunkt ...
 • Følgje barnet sine initiativ

  07.12.2021 | Kapittel

  Ein god strategi for å få til eit kommunikasjonsfremjande samspel, er at du følgjer barnet sine initiativ. For å kunne gjere det, må du vere spesielt merksam på barnet og kva det gjer. Med små barn og ...
 • Overgang mellom barnehage og skole ved løpsk tale

  23.06.2016 | Artikkel

  ...har gjerne høgt eller varierande taletempo, utydeleg uttale og vanskar med å halde ein raud tråd i ei utsegn eller ein samtale. Nokre barn har symptoma allereie i førskulealder. I skolen vert denne typen ...
 • Overgang mellom grunnskule og vidaregåande utdanning

  23.06.2016 | Artikkel

  For ein ungdom med taleflytvanskar kan overgangen til vidaregåande skule vere utfordrande. Dei får nye medelevar og må i større grad stå på eigne bein. Kontaktlærar, rådgjevar, føresette eller andre kan ...
 • GPS

  02.01.2014

  ...gir mer verbal informasjon enn en standard GPS. Det er også mulig å bruke GPS-program på mobiltelefoner eller andre tilsvarende enheter som har skjermleser. Begrensninger En GPS kan ikke erstatte opplæring ...
 • Språkkista 2

  03.05.2016 | App

  Språkkista 2 er en pedagogisk app for språkinnlæring og språkstimuling. Den inneholder ord og begreper med bilder, innlest på 27 ulike språk. Appen Språkkista 2 inneholder ord og begreper som er bildelagt ...
 • Samhandling med personer med døvblindhet

  09.06.2017 | Veileder

  Denne veiledningen gir deg et innblikk i hvordan det er å leve med døvblindhet. Veilederen har som mål å vise hvor variert og sammensatt det kombinerte tapet av syns- og hørselssansen er. Vi håper også ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!