Søk | www.statped.no

Viser 861 - 870 av 2352 treff.

 • Hva er alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)?

  16.10.2017 | Artikkel

  ...behov for alternativ og supplerende kommunikasjon er barn, unge og voksne som må bruke andre former enn tale i direkte kommunikasjon med andre. Å kommunisere på andre måter kalles alternativ og supplerende ...
 • Prematuritet

  10.06.2020 | Kapittel

  ...barn og før 28 uker ekstrem prematuritet. Barn som er født for tidlig er mer utsatt for mulige skader enn barn som er født på termin. De vanligste skadene ved prematuritet kan være cerebral parese, prematuritetsretinopoati ...
 • Milde hørselstap – er det så farlig? (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  Så hyggelig! Olve:  – Hyggelig! Kom inn. Cliff:  – Ja, takk! Cliff: – Olve er en 20 år gammel snekkerlærling fra Kvikne, en liten fjellbygd helt nord i Hedmark. Han var 9 år da det ble oppdaget at han hadde ...
 • Oppvekst med funksjonshemming – familie, livsløp og overganger

  15.09.2016 | Nettressurs

  ...i videregående skole. 85 % av personer med funksjonsnedsettelser (i studien) innvilget uføretrygd i en alder av 18-19 år.  Tøssebro har studert barn med funksjonsneddsettelser som ble født på 1990-tallet ...
 • Dysleksi og muntlige ferdigheter

  23.10.2017 | Artikkel

  Muntlige ferdigheter er én av fem ferdigheter i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Det er stor variasjon i hvordan elever med dysleksi mestrer muntlige ferdigheter. De fem ferdighetene utgjør grunnleggende ...
 • Lesemarkør

  04.09.2019 | Kapittel

  Når du bruker SuperNova for å lese en nettside, aktiveres lesemarkøren automatisk. Når Lesemarkøren er aktiv, kan du navigere med bokstavkommandoer som h for overskrift og t for tabell. I Word kan du aktivere ...
 • Tilpasning av afasitest til norsk

  10.05.2017 | Artikkel

  Metodologiske utfordringer og løsninger når en engelsk afasitest skal tilpasses til tolv ulike språk. Mangel på sammenlignbare kartleggingsverktøy er utfordrende. Framskritt krever ofte samarbeid over ...
 • Den bimodale tospråklige utviklingen

  24.06.2016 | Artikkel

  ...rette for at en slik utvikling kan skje? Bimodal tospråklig utvikling for døve og sterkt tunghørte bygger på kunnskap om tospråklighet hos normalt hørende, hvor det å kunne to språk regnes som en berikelse ...
 • Sårbarhet ved tolket samhandling

  07.02.2022 | Kapittel

  ...blir litt annerledes enn direkte samtaler. Når vi snakker sammen via tolk, kan denne annerledesheten føre til en ekstra sårbarhet for misforståelser. Vi kan ikke ta for gitt at en tolk alltid klarer å ...
 • Betingelser som øker sannsynligheten for å lykkes

  05.12.2016 | Kapittel

  Det er en klar styrke hvis flere av personalet engasjerer seg i «følelsestimene» og i barnets arbeid med følelser. Vår erfaring er at det å være den eneste i personalet som befatter seg med disse samtalene ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!