Til hovedinnhold
Viser 181–189 av 189 treff.
 • Syn og omvendt undervisning

  17.08.2022 | Kapittel

  ...her. https://www.statped.no/konferanser/spot/spot-2021/#podkast-i-klasserommet-for-elever-med-spesialpedagogiske-behov-motivasjon-mestring-og-mulighet Spill Underholdningsspill kan fungere godt som ressurs ...
 • Civilization

  18.09.2020 | App

  ...som en variasjon i et større undervisningsopplegg    Interesser og motivasjon  Mange elever med spesialpedagogiske behov har få mestringsopplevelser i skolen og det er derfor viktig å bygge læringsituasjonen ...
 • Forebygge skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...krever ressurser, er det viktig at skolen vet om dette i god tid før skolestart. Har barnet hatt spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, vil det være en viktig støtte om denne kan følge barnet over i skolen og ...
 • Minecraft Edu i et inkluderende klasserom

  10.02.2020 | App

  ...bekjempe fiender. Det finnes flere måter å bruke Minecraft på som gjør at elever med ulike spesialpedagogiske behov kan delta i undervisningsøktene. Under "pedagogisk bruk" vil vi vise noen eksempler.
 • Lokal kompetanseutvikling - matematikkvansker

  01.06.2021 | Artikkel

  ...matematikkvansker Regjeringen har med Meld. St. 6 lagt føringer for et kompetanseløft på det spesialpedagogiske området. Det er et mål at kompetansen kommer tett på barna og elevene. Dette betyr at det vil ...
 • Hva er inkludering?

  19.11.2019 | Artikkel

  Å møte mangfold og utvikle fellesskap. I Nilsen, S. (red.). Utvikling og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget ...
 • Teknologitrender fra BETT-konferansen 2018

  02.03.2018 | Artikkel

  VR/AR og STEM/STEAM er noen stikkord for trendene som kan være interessante i inkluderende og spesialpedagogisk arbeid.  Tilgjengelighet - elev med pc Tilgjengelighet De store leverandørene legger mer og ...
 • Tilpasset undervisning i den tidlige leseopplæringa

  05.01.2021 | Artikkel

  Den skal være klar og tydelig med hensyn til både innhold, organisering og arbeidsmåter i den spesialpedagogiske leseopplæringen, samt hvilken kompetanse som kreves hos den eller de som skal stå for den praktiske ...
 • Skriftspråk og stimulering når barn ikke kan se (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  ...utstyret og sånt, så må det være tilgjengelig. Man må ikke tenke at det skal stå på et sånt spesialpedagogisk rom eller noe sånt. Man må prøve å ha det tilgjengelig der det barnet er og der de andre barna ...