Til hovedinnhold
Viser 2091–2100 av 2339 treff.
 • Begynner barnet mitt å snakke snart? Ikke vent og se

  01.11.2021 | Bok/hefte

  ...aalka rætnoe soptsestidh? Máttasámegillii. «Begynner barnet mitt å snakke snart. Ikke vent og se» er en informasjonsbrosjyre til foreldre og foresatte til barn som av ulike grunner ikke har talespråk som ...
 • Working with multilingual aphasia: attitudes and practices among speech and language pathologists in Norway

  07.04.2022 | Artikkel

  Det økende antallet flerspråklige personer med afasi krever en endring i tjenestene som gis av logopeder. Logopeder vil i økende grad arbeide med individer med kulturelt og språklig mangfold. To amerikanske ...
 • Assessment Challenges in Acquired Aphasia in Multilingual Individuals

  07.04.2022 | Artikkel

  Afasi er en ervervet språkvanske som skyldes skade på hjernen, mest typisk et hjerneslag i venstre hjernehalvdel. Graden og typen av svekkelse varierer avhengig av stedet og størrelsen på lesjonen, og ...
 • Brytere - hjelpemidler for mestring, påvirkning og deltakelse

  27.01.2016 | Bok/hefte

  Dette idéheftet argumenterer for at brytere kan være en døråpner når det gjelder å gi personer med multifunksjonshemming aktiv medvirkning. Heftet er basert på mange års erfaring fra arbeid med opplæring ...
 • Fra fødsel til småbarn

  27.01.2016 | DVD

  ...leveårene. I filmen møter vi familien Hansen/Wikne, som har tvillingene Daniel og Johan på åtte og en halv måned (etter fødselsdato). De var seks uker for tidlig fødte. Vi møter også familien Mangseth ...
 • Mer, ja, få

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...både intensjonelle og ikke-intensjonelle budskap. Også til bruk i skolen Uttrykksformene beskrives i en rekkefølge som strekker seg fra enkle signalfunksjoner fram til kommunikasjon ved bruk av symboler ...
 • Eksempler på kalenderapper

  24.10.2019 | Kapittel

  ...kalender være god nok tilrettelegging hvis de ikke er avhengig av bildestøtte. Tiimo(iOS/Android) Tiimo er en visuell kalender som viser daglige aktiviteter. Appen er utviklet for barn med behov for struktur og ...
 • Planlagte samtaler om følelser

  04.05.2015 | Kapittel

  ...samtaletimer kan fungere som en form for friminutt eller pause, særlig i vanskelige tider. De kan være samvær uten mye krav og med lite grunnlag for konfrontasjoner. For barnet kan det være en lettelse når egne følelser ...
 • Kontrollsenter

  15.10.2021 | Kapittel

   og velge Kontrollsenter fra menyen til venstre. I menyen til høyre velger du ulike funksjoner fra en liste.   Funksjoner som kan være nyttige for personer med nedsatt syn å ha rask tilgang til er lupe ...
 • Samarbeid med tolk

  01.02.2023 | Kapittel

  ...på betydningen av faste tolker og et godt samarbeid med dem. Spesielt for barn, er det viktig å ha en tolk de kjenner og er trygg på. Både med tanke på det relasjonelle og kjennskap til barnets språk.