Til hovedinnhold
Viser 1461–1470 av 2343 treff.
 • Rotor

  12.09.2019 | Kapittel

  ...du vil gjøre, sveiper du opp eller ned med en finger. Øvingsoppgave 1 Legg tommel og pekefinger på skjermen, og roter til du kommer til «tegn». Sveip med en finger til appen Innstillinger. Plasser tommel ...
 • Kjønnsdysfori - stemme og kommunikasjon

  01.03.2023 | Kapittel

  Transpersoner og andre innenfor kjønnsmangfoldet er en økende populasjon nasjonalt og internasjonalt. Stemmen er en viktig del av en persons identitet og personlighet. Bevisstgjøring og trening/modifisering ...
 • Microcephali

  10.06.2020 | Kapittel

  ...ulike sykdommer og syndromer. Microcephali kan skyldes en infeksjon hos fosteret tidlig i graviditeten som skader fosterets hjerne. Årsaken til en slik infeksjon kan være cytomegalusvirus (CMV), toxoplasmose ...
 • Sosiale historier og oppskrifter som film

  09.01.2017 | Artikkel

  Film kan være en fin måte å illustrere og konkretisere ulike sosiale situasjoner på. Historiene og oppskriftene bør utarbeides sammen med eleven eller elevene som skal bruke historiene for å øve seg på ...
 • Tankekart i arbeid med sosiale historier og oppskrifter

  09.01.2017 | Artikkel

  ...godt verktøy å bruke for å strukturere, få oversikt og planlegge hvordan en sosial historie skal beskrives. Når forståelsen av en sosial situasjon skal endres kan det være nyttig å lage et tankekart over ...
 • Predictive Cluttering Inventory (PCI) - sjekkliste for løpsk tale

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...inngå som en del av en helhetlig kartlegging. PCI er et tilsvarende screening-materiell som COCAF-4 . COCAF-4 inneholder aspekter som er obligatoriske kjernesymptomer som skal være tilstede i en diagnose ...
 • Metodiske prinsipper i punktskriftopplæring

  27.04.2015 | Bok/hefte

  ...hovedmetodene for å lære punktskriftbokstaver. Det er også nødvendig at en punktskriftlærer kjenner Braille-systemet – og dermed en punktcelles muligheter. Dette får du innblikk i ved å lese dette heftet ...
 • Ser'n kleint?

  27.04.2015 | Bok/hefte

  Den lille gutten og hans møter med medmenneskene er sentrale i boka. Hans beskrivelser gir leseren en innsikt og forståelse som både personer med synsvansker, foreldre og ikke minst fagfolk i dag vil ha ...
 • Seeing AI

  13.03.2019 | App

  Seeing AI er en app som gir auditive tilbakemeldinger på det som kameraet fokuserer på. Appen er for personer som er blinde eller sterkt svaksynte. Seeing AI har ni funksjoner som gir deg tilbakemelding ...
 • Teknologi og læringsmiljø

  20.06.2019 | Bok/hefte

  ...læringsmiljø og hva slags betydning den har for elevenes læringsutbytte. Digitale ferdigheter inngår som én av fem grunnleggende ferdigheter for læring og utvikling i skolen. Bokens formål er å presentere muligheter ...