Til hovedinnhold
Viser 2001–2010 av 2334 treff.
 • Samtale

  29.10.2021 | Kapittel

  Samtalens maskineri Turtaking er en viktig del av samtalens maskineri. Vi er som regel høflige og venter på tur. Men når vet vi at det er vår tur? I møter der vi har en ordstyrer er det veldig greit. Da ...
 • Muntlig veiledning og synstolkning

  06.09.2022 | Kapittel

  ...språk er en lang prosess. Det å samtale med barnet når det er i situasjoner utvikler språket og gir det et meningsfullt innhold. For å kunne gi og få informasjon via ord og språk, må vi ha en felles forståelse ...
 • Ulike tilbud til elever med særskilte opplæringsbehov

  05.04.2017 | Publikasjon

  ...til ulikheter i tjenestetilbud. Elever med særskilte opplæringsbehov blir særlig berørt. Det viser en undersøkelse utført av Agenda Kaupang på oppdrag fra Statped. Les rapporten «Nærskoleprinsippet og ...
 • Kunnskapsoversikt Tegnspråkopplæring i barnehage

  16.02.2021 | Bok/hefte

  I 2020 publiserte Statped en kunnskapsoversikt om tegnspråkopplæring i barnehagen. Den viser at det foreligger lite forskningsbasert kunnskap som omhandler tegnspråkopplæring i barnehager. Dermed avdekkes ...
 • Observing the use of tactile schedules

  18.10.2016 | Artikkel

  Artikkel skrevet på engelsk av Gro Aasen og Terje Nærland. Artikkelen ser på bruk av taktile planer i en heterogen gruppe med barn som er blinde og som i varierende grad har tilleggsvansker. Den tar for seg ...
 • Uttrykk

  08.06.2016 | Artikkel

  ...finne flest mulig av ordene selv. Bruk fokusordene for å beskrive bilder eller videoer på Youtube. Lag en uttrykksbok der dere bruker fokusord for å beskrive et bilde.  
 • "Kan du fortelle meg hva som skjer på dette bildet?"

  20.02.2020 | Artikkel

  ...sammenhengende tale. Observasjon av mer eller mindre spontant produsert sammenhengende tale brukes som en av flere former for kartlegging av språk og kommunikasjonsferdigheter hos barn, ungdom og voksne med ...
 • Fremme tegnspråk i barnehage og grunnopplæring

  23.05.2019 | Artikkel

  Oppdragsbrev S 01-18 Fremme tegnspråk setter flere tiltak i sammenheng. 1. Vi ber Statped om å utarbeide en plan for systematisk tegnspråkopplæring i barnehagen. Den skal ha status som støttemateriell og er ...
 • Intensivopplæring i matematikk med bruk av Numicon

  03.01.2019 | Artikkel

  ...gjennom grunnskolen. Elevene har ofte resignert og foreldrene er bekymret. Artikkelforfatterne gir her en beskrivelse av hvordan lærere kan lykkes bedre overfor denne gruppen elever. Les mer om NUMICON-intensivopplæring ...
 • Behov for tilrettelegging

  24.03.2017 | Kapittel

  ...å tilrettelegge i barnehage og skole. Ved behov kan kommunen be om bistand fra Statped. Statped er en statlig spesialpedagogisk etat som blant annet tilbyr veiledning, utredning og kurs. Det er PP-tjenesten ...