Til hovedinnhold
Viser 2131–2140 av 2343 treff.
 • MIN kropp 12+

  01.11.2016 | DVD/CD

  Materialet egner seg også for ungdom som ikke er hørselshemmet. Sammen med to programledere følger vi en gjeng ungdommer i ulike situasjoner, der de blant annet kommer inn på festing, nettbruk, kjærester ...
 • Vi gjør kunnskap tilgjengelig

  02.12.2016 | Kapittel

  ...tjenester på, og det åpner for nye muligheter for samhandling, erfaringsdeling og kompetansedeling. I en hektisk hverdag er det ofte avgjørende at kompetanse er lett tilgjengelig, og at informasjon og materiell ...
 • Optiker

  11.08.2014

  ...viktigste oppgaver er å undersøke og behandle synsfeil ved hjelp av optiske hjelpemidler og synstrening. En annen viktig oppgave er tilrettelegging av synsmiljøet, for eksempel på arbeidsplassen. Norske optikere ...
 • Flertall

  08.06.2016 | Artikkel

  ...et flertallsord og la eleven si ordet med talemaskinen. Les eventuelt andre bøker med flertall. Ta en tur rundt på skolen og let etter ulike objekter og steder. Du sier ordet i entall og ber eleven si ...
 • Skoleforberedende kurs syn

  20.06.2016 | Tjeneste

  ...få tjenesten Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen sender søknad til Statped. Kurset kan være en del av individbasert rådgivning/veiledning om syn som Statped gir etter søknad fra PP-tjenesten.  Gjennomføring ...
 • Kurs for voksne med synssvekkelse eller blindhet

  20.06.2016 | Tjeneste

  ...få tjenesten Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen sender søknad til Statped. Kurset kan være en del av individbasert rådgivning/veiledning om syn som Statped gir etter søknad fra PP-tjenesten.  Her ...
 • Jeg Vet

  29.08.2019 | Artikkel

  "Jeg Vet" er en ny gratis læringsressurs for skoler og barnehager som skal forebygge vold, overgrep og mobbing ved å gi barn økt kunnskap om temaene. Ressursen inneholder alderstilpassede læringsopplegg ...
 • Tidlig språkkartlegging, til barnets beste?

  01.02.2019 | Artikkel

  ...polarisert. Tidlig språkkartlegging er et komplekst fenomen og i praktisk virksomhet vil vurderingene en gjør, måtte ta hensyn til hele mangfoldet av pro- og contra-argumenter. Vi vil i denne artikkelen drøfte ...
 • Haptisk kommunikasjon

  17.03.2017 | Kapittel

  ...berøringssansen er den taktil-haptiske sansen. Haptisk kommunikasjon er signaler som blir gitt til en person ved berøring, gjerne på rygg eller overarm. Signalene beskriver omgivelsene og kan komme i tillegg ...
 • Om spisevansker

  23.05.2017 | Kapittel

  Spiseteamet på Rikshospitalet eller den lokale habiliteringstjenesten kan utrede og gi råd om spisevansker. En vanske kan skyldes medisinske forhold motorisk utvikling som munnmotorikk eller barnets generelle utvikling ...