Til hovedinnhold
Viser 2181–2190 av 2343 treff.
 • OCR - Apper til å skanne med

  05.10.2021 | Kapittel

  ...tilpasse teksten slik at den blir enklere å se, og som kan lese opp teksten. Voice Dream Reader er en slik app. Dersom du skanner tekst med Voice Dream Skanner, så kan du også velge å lagre resultatet ...
 • Tegnspråkopplæring i grunnskolen

  27.09.2021 | Bok/hefte

  ...på den tegnspråkopplæringen som finner sted i norske grunnskoler. For det første fremstilles det som en stor pedagogisk utfordring at effekten av tospråklig opplæring tilsynelatende ikke er tilstrekkelig ...
 • Matematikkvansker - forståelse, utredning og tiltak

  10.03.2021 | Bok/hefte

  ...om matematikkvansker til lokale eleveksempler. Slik håper vi å bidra til at kunnskapen lettere blir en del av skolers og PP-tjenestens arbeidshverdag. Mål for prosjektet: Økt kunnskap om ulike former for ...
 • Litteratur

  04.05.2015 | Kapittel

  ...for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Renlund, C. (2010). Doktoren kunne ikke reparere meg. En bok om sykdom og funksjonsnedsettelser og om hvordan vi kan hjelpe. Skauge forlag. 160 s. Rustemeier ...
 • All Aboard – få alle med

  28.03.2017 | Prosjekt

  ...hos hverandre på tvers av landegrensene. Erfaringene fra hospiteringsoppholdene danner grunnlag for en samling med gode eksempler på inkluderende praksiser som er publisert på prosjektets nettside, i det ...
 • Innfør nye konsistenser og smaker

  23.05.2017 | Kapittel

  ...introduseres i most form. Etter hvert som barnet blir vant til maten, kan du gradvis la den beholde en fastere konsistens.
 • Lese visuelt

  03.09.2018 | Kapittel

  Prinsipielt blir tilnærmingen den samme enten du leser tekst på papir eller digital informasjon på en skjerm. Fremgangsmåten kan være å bruke lupe for å forstørre tekst på papir bruke kikkert eller et ...
 • Struktur, forutsigbarhet og oversikt

  30.01.2018 | Kapittel

  ...for at de synes det er trygt å være i barnehagen, og at de har overskudd til å samspille med andre. En ytre ramme kan være systematisk bruk av dagplaner fast plass for ulike aktiviteter visuell eller taktil ...
 • Hva læreren til bimodalt tospråklige elever må gjøre

  02.04.2018 | Artikkel

  ...mindre grupper slik at undervisning kan tilrettelegges inne i et og samme klasserom samarbeider tett med en eventuell tolk og andre faglærere bruker læremidler for hørselshemmede kartlegger elevens leseutvikling ...
 • Hørselshemmede elevers visuelle læringsstrategier

  02.04.2018 | Artikkel

  ...og skriverammer som styrer lesing og skriving og avlaster arbeidsminnet. Lager egne ordsamlinger i en arkiv eller datafil, se  for eksempel Glosetyggeren (aschehoug.no)  Bruker notater, diagram og ordkort ...