Til hovedinnhold
Viser 221–230 av 2343 treff.
 • Taleflytvanskar

  23.06.2016 | Artikkel

  ...ut og vurdere taleflytvanskar, rettleie og gi råd eller halde kurs. PP-tenesta kan søke bistand frå Statped. Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS) er ein landsomfattande organisasjon ...
 • Tiltak og oppfølging for skolebarn

  23.10.2017 | Artikkel

  ...knytt til stamminga. Direkte tiltak Ein logoped arbeider direkte med eleven som stammar. Målet er å skape medvit kring taleflyt og kommunikasjon, og det å vere ein god kommunikasjonspartnar. Eleven skal ...
 • Rehabilitering av lese-skrivefunksjon ved afasi - ut fra praktisk klinisk erfaring

  14.04.2021 | Bok/hefte

  En praktisk veileder som kan hjelpe logopeder med lese- og skriveopplæring i rehabilitering av afasi. Boka handler om hvordan lese- og skriveopplæringen bør integreres i den totale språkrehabiliteringen ...
 • Løpsk tale i barnehagealder

  23.06.2016 | Artikkel

  Ein logoped greier ut og følger opp løpsk tale. Oppfølginga inneber å rettleie tilsette i barnehage og skule.  Logopeden arbeidar med eleven for auka medvit kring tale og kommunikasjon. Foreldre, barnehagepersonell ...
 • Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

  04.03.2016 | Veileder

  Veileder fra Kunnskapsdepartementet som skal styrke sammenhengen mellom barnehage og skole og skape en god overgang for barn når de skal begynne på skolen. Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en egen ...
 • Kartlegging av «Triggere» - tvang, tics, raseri, sinne

  06.06.2016 | Veileder

  Dette er en veileder til lærere for bedre å kunne forstå og tilrettelegge i ulike situasjoner på skolen. Veilederen og eksemplene er ment som tips til hvordan en kan komme i dialog med eleven, og hvordan ...
 • Å lese

  03.09.2018 | Kapittel

  ...spesialprogrammer i Veileder for opplæring i punktskrift m.m. https://www.statped.no/laringsressurser/syn/veileder-om-opplaring-i-punktskrift-mobilitet-og-bruk-av-tekniske-hjelpemidler/ En elev med blindhet ...
 • Lyttetrening etter CI

  23.02.2016 | Nettressurs

  CI" er ment som en veileder for pedagoger som skal drive opplæring av personer som har fått et cochleaimplantat. Veilederen har både teoretisk og praktisk informasjon.         Veilederen er gjort så praktisk ...
 • Lesetips om tiltak ved lese- og skrivevansker

  20.10.2021 | Artikkel

  ...nivåer for unge og voksne, Vigdis Refsahl, 2012 Cappelen Damm Spesialpedagogisk leseopplæring – en veileder  (pdf), Oddhild Godøy og May-Britt Monsrud, 2011 Statped  ...
 • Gode instruksjonsfilmer

  15.03.2017 | Veileder

  Veileder i å lage gode instruksjonsfilmer på en enkel måte. Hvis en film er gjennomtenkt og laget på en pedagogisk god måte, kan instruksjonsfilm være et meget godt hjelpemiddel og læringsverktøy. Dette ...