Til hovedinnhold
Viser 441–450 av 2343 treff.
 • Veien videre

  25.01.2018 | Kapittel

  Vi må se en ervervet hjerneskade i et utviklingsperspektiv. Konsekvensene av skaden endrer seg. Det gjør også elevens behov. Omgivelsene må derfor endre sine krav og forventninger i tråd med elevens utvikling ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og overganger fra barnehagen

  04.05.2020 | Artikkel

  ...benytte en alternativ uttrykksform før barnehagestart må barnet få benytte denne fra første dag av i barnehagen. Oda Her kan du lese mer om Barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen  (Regjeringen.no). Når ...
 • Notere med mobiltelefon eller nettbrett

  02.09.2019 | Kapittel

  En smarttelefon eller et nettbrett kan brukes for å skrive notater. Bruker du skjermleser, er det lite hensiktsmessig å ta notater ved å skrive på skjermen. Ved å bruke et vanlig trådløst tastatur, kan ...
 • Tilpassede spill

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...har en oppgave innenfor en strukturert ramme. Spillene utformes med spilleregler som har basis i den enkeltes interesser, ferdigheter og muligheter. Tilpassede spill kan ha mange funksjoner, og en av disse ...
 • Interessekartlegging – et viktig grunnlag for spesialpedagogisk tilrettelegging

  07.02.2023 | Kapittel

  ...interesser som grunnlag for å sette læringsmål og utforme de spesialpedagogiske tiltakene.   En god samtale er en samtale om det som interesserer oss. I den grad eleven har kognitive og kommunikative forutsetninger ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...ytre regulering for å kunne klare å regulere seg selv. Struktur, planer og visualisering bidrar til en god ramme for barnet/den unge å utvikle seg innenfor. Generell forebyggende tilpasning og tiltak bidrar ...
 • Deltagelses- og opplevelsesplaner

  06.06.2016 | Veileder

  En deltagelse og opplevelsesplan (DOP) er et hjelpemiddel for å skape godt livsinnhold for voksne mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser. Deltakelses og opplevelsesplanen retter søkelyset mot to ...
 • Lite, men nok

  27.04.2015 | Bok/hefte

  ...punktskrift og andre nyttige tips. Kurset består av instruksjoner (CD og hefte) og øvelser og lesestykker (en punktskriftperm). Om kurset (Dette produktet kan for tiden ikke bestilles) Det finnes allerede flere ...
 • Annerledes i tolkede samtaler

  29.10.2021 | Kapittel

  ...samhandling med tolk være annerledes enn direkte kommunikasjon. Annerledes i tolkede samtaler Blikkontakt med den du snakker med blir litt annerledes når du snakker med noen via en tolk. Den/de tegnspråklige må ...
 • Synstap og regning

  14.06.2016 | Artikkel

  ...gjennomgang i liten gruppe. Knapp tid En elev som er blind eller sterkt svaksynt, trenger lengre tid til å veksle mellom å lese oppgaveteksten i læreboken og gjøre notater, enn det seende elever trenger. Tar ...