Til hovedinnhold
Viser 451–460 av 2343 treff.
 • Tilpassede spill

  27.01.2016 | Bok/hefte

  ...har en oppgave innenfor en strukturert ramme. Spillene utformes med spilleregler som har basis i den enkeltes interesser, ferdigheter og muligheter. Tilpassede spill kan ha mange funksjoner, og en av disse ...
 • Interessekartlegging – et viktig grunnlag for spesialpedagogisk tilrettelegging

  07.02.2023 | Kapittel

  ...interesser som grunnlag for å sette læringsmål og utforme de spesialpedagogiske tiltakene.   En god samtale er en samtale om det som interesserer oss. I den grad eleven har kognitive og kommunikative forutsetninger ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  18.03.2022 | Kapittel

  ...ytre regulering for å kunne klare å regulere seg selv. Struktur, planer og visualisering bidrar til en god ramme for barnet/den unge å utvikle seg innenfor. Generell forebyggende tilpasning og tiltak bidrar ...
 • Deltagelses- og opplevelsesplaner

  06.06.2016 | Veileder

  En deltagelse og opplevelsesplan (DOP) er et hjelpemiddel for å skape godt livsinnhold for voksne mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser. Deltakelses og opplevelsesplanen retter søkelyset mot to ...
 • Lite, men nok

  27.04.2015 | Bok/hefte

  ...punktskrift og andre nyttige tips. Kurset består av instruksjoner (CD og hefte) og øvelser og lesestykker (en punktskriftperm). Om kurset (Dette produktet kan for tiden ikke bestilles) Det finnes allerede flere ...
 • Alfabetprøve for afasirammede

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  Alfabetprøven er en relativt enkel prøve som er utarbeidet med tanke på kartlegging av alfabetkunnskap hos personer med afasi. "Alfabetprøven” Mange afasirammede har en svikt i alfabetkunnskapen som følge ...
 • Digitale ferdigheter og tegnspråk

  13.06.2016 | Artikkel

  Digitale verktøy gir tegnspråklige elever en unik mulighet til å motta informasjon og uttrykke seg gjennom tekst, bilde, video og ulike kombinasjoner av dette. For de fleste tegnspråklige barn kan det ...
 • Barn og tolking

  10.11.2021 | Kapittel

  ...delta i situasjoner der ikke alle kan tegnspråk, kan det være en løsning å bestille tolk. Men vi kan ikke forvente at barn intuitivt forstår hva en tolk er og gjør. Det er heller ikke gitt at alle tolker har ...
 • Bli kjent med skjermen

  12.09.2019 | Kapittel

  ...skjermen. Sveipe raskt med en finger fra venstre mot høyre eller omvendt for å flytte fokus systematisk fra et element til det neste.  Øvingsoppgave Start VoiceOver Trykk lett med en finger på første app på ...
 • Moneyville (Pengeby)

  02.05.2018 | App

  Ressursen har en tilhørende lærerveiledning med konkrete og varierte undervisningsopplegg og forslag til aktiviteter og praktiske oppgaver for barn i alderen 5-9 år. I Moneyville lager du deg en avatar og ...