Til hovedinnhold
Viser 851–860 av 2505 treff.
 • Åpne for læring

  27.01.2016 | Bok/hefte

  Heftet "Åpne for læring" er en ressurs til lærere, PPT og foreldre for å kunne legge til rette for barn og unge med Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) i skolen. Det finnes trolig ett barn i hver tredje ...
 • Se hva jeg kan!

  05.07.2016 | Video

  En dokumentarfilm om ei jente med multifunksjons-hemming og hennes muligheter i en inkluderende skole.  2010. Amalie er ei jente født med store funksjonsnedsettelser. Hun har, sammen med sine medelever ...
 • Lesehastighet og «helordslesing»

  04.08.2023 | Kapittel

  ...lesehastighet. For elever som ennå ikke er trygge på den fonologiske avkodingen, må det arbeides med å etablere en sikker avkodingsstrategi, slik at nøyaktig lesing oppnås. Fokus på kun lesehastighet for disse elevene ...
 • Flerspråklig opplæring for elever i ungdomsskole med kort botid

  16.06.2017 | Bok/hefte

  ...gjennom førstespråket først å få dypere forståelse av sentralt innhold i et undervisningstema heller enn å gjennomgå mange temaer å få arbeide med stoff i forkant av gjennomgang i ordinær klasse Dette forutsetter ...
 • Oversette med Microsoft Office lens og engasjerende leser

  01.04.2020 | Video

  ...video for tips til bruk i fjernundervisningen/hjemmeskole.  Det er mange foreldre med et annet morsmål enn norsk som syns det er vanskelig å hjelpe barna sine med hjemmeskole på grunn av begrenset norskkunnskaper ...
 • Sosiale ferdigheter

  21.06.2023 | Kapittel

  ...dette medføre utvikling av et kroppsspråk som gir færre nonverbale signaler enn omgivelsene er vant til. Noen elever utvikler en eller flere former for stereotyp atferd. Selv om læreplanen har kompetansemål ...
 • Voksne sitt ansvar

  07.06.2023 | Kapittel

  ...tolking og Tolkens oppgaver. Der ser vi på hvordan samtaler med tolk fortoner seg litt annerledes enn direkte samtaler, hvordan barn forholder seg til tolking og hva tolking krever av barna. Tilgang på ...
 • Bruk deg selv

  04.05.2015 | Kapittel

  ...at den voksne prater om barnets og sine egne følelser uten at barnet selv kommer med så mye annet enn forslag og utfyllende kommentarer. Men etter hvert er det barnet som blir den mest aktive og pratsomme ...
 • Læring i utemiljøet

  21.09.2023 | Kapittel

  ...å gå sammen med en trygg voksen til et sted der det tennes bål og grilles pølser kan gi opplevelser som det er fint å kommunisere om etterpå. Om vinteren er det flott å kunne ake i en bakke, gå på ski ...
 • Tilgang til informasjon

  11.05.2023 | Kapittel

  Personer med kombinerte sansetap lever med en belastning som er mer omfattende enn en synshemming pluss en hørselshemming. Begge fjernsansene er rammet, og tilgangen til kommunikasjon og informasjon blir ...