Til hovedinnhold
Viser 851–860 av 2343 treff.
 • Oppskrifter

  22.10.2019 | Kapittel

  ...benytter oss av når vi skal gjøre noe vi ikke har automatisert. En konkret veiledning vil trygge og forberede deg på det du skal gjøre. Den kan være en avgjørende støtte for elever som vegrer seg for oppgaver ...
 • Om Jørn Østviks doktorgradsavhandling

  16.10.2017 | Artikkel

  ...skolen. Professor Borgunn Ytterhus (NTNU) og professor Susan Balandin (Deakin University, Australia) veiledet arbeidet. Østvik disputerte 20.oktober 2017. Tre spørsmål ligger til grunn for studien: Hva karakteriserer ...
 • Flerspråklighet og inkludering

  20.02.2020 | Artikkel

  ...av funksjonsnivå, språkkunnskaper eller kulturell bakgrunn. Veilederen for spesialundervisning påpeker at alle elever i skolen skal tilhøre en basisgruppe/klasse, og delta så mye av skoletiden at deres ...
 • Speak to Go

  16.04.2018 | Nettressurs

  Speak to Go er en nettbasert ressurs som lar deg utforske verden ved å bruke stemmen og oppleve stedene du besøker i virtuell virkelighet (VR). Ressursen fungerer med norsk tale. Du kan si navnet på et ...
 • Språk- og stemmeinnstillinger

  04.09.2019 | Kapittel

  ...for alle talesynteser. Med valget Tegnsetting, justerer du hvor mange skilletegn som skal leses. For en som leser mye med tale, kan valget Noen eller Ingen være det beste. Åpne dialogboksen Stemmeinnstillinger: ...
 • Hva er norsk tegnspråk (NTS)?

  09.06.2016 | Artikkel

  ...menneskelige språk.  Norsk tegnspråk  Norsk tegnspråk er et genuint språk som brukes i Norge, og er ikke en kommunikasjonsmetode for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tegnspråk er et visuelt-gestuelt språk ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  18.03.2022 | Kapittel

  ...avhengig av at andre skal snakke for de, er det viktig å starte tidlig med ASK.  ASK er alt som hjelper en person til å kommuniser effektivt, når tradisjonelle måter å kommunisere på ikke er tilstrekkelig.
 • Visuelt orientert undervisning

  02.04.2018 | Artikkel

  ...undervisning betyr mye mer enn å bruke bilder, tegnspråk eller norsk med tegnstøtte. Definisjon av et visuelt orientert læringsmiljø Et visuelt orientert læringsmiljø, om det er en barnehage eller klasserom ...
 • Hva læreren til tunghørte elever må gjøre

  02.04.2018 | Artikkel

  ...gjenbruk av nye ord, fraser og uttrykk organiserer undervisning slik at den hørselshemmede kan være en aktiv deltager i f eks klassesamtaler, diskusjoner, gruppearbeid visualiserer undervisningen gir eleven ...
 • Eksekutive funksjoner (EF)

  25.11.2016 | Artikkel

  ...adferd for å nå sine langsiktige mål. Noen barn med hørselstap har dårligere eksekutive funksjoner (EF) enn normalt hørende. EF er ferdigheter som er nødvendige når vi leser: Planlegging Sette i gang med et ...