Til hovedinnhold
Viser 1001–1010 av 2297 treff.
 • Forklaring

  18.09.2018 | Kapittel

  ...gjenstander som en kopp eller en skje, vil den voksne kunne benytte begrepet, mens barnet er opptatt av å utføre handlingen. Den voksne kan si KOPP/kopp, mens barnet ser på den voksne. En dukkeskje kan benyttes ...
 • Rød refleks

  03.07.2012

  ...av rød refleks er en undersøkelse der legen lyser inn i øynene med et oftalmoskop. Hvis det ikke er rød refleks, kan det tyde på en fortetning i øyets linse, katarakt (grå stær) eller en svulst. Begge deler ...
 • Dysleksi og tilrettelegging ved eksamen

  23.10.2017 | Artikkel

  ...kompetansemålene. Les mer om dysleksi og eksamenstilrettelegging på følgende nettsider: dysleksinorge.no veilederen spesialundervisning (udir.no) forskrift til opplæringslova (lovdata.no) Tilrettelegging for studenter ...
 • Strakstilbud ved nyoppdagede kombinerte sansetap

  19.06.2016 | Tjeneste

  Statped orienterer pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen etter informert samtykke fra foreldrene. Ring Statpeds felles sentralbord på telefon 02196. Forarbeid som forutsettes gjort At barnet er diagnostisert ...
 • Småbarn med utviklingsvansker utsettes for gjentatte krenkelser og erting

  02.02.2022 | Prosjekt

  ...bloomers». Forebygging og håndtering av erting og krenkelser må begynne allerede i barnehagen, og det bør være et særlig fokus på sårbare barn. Resultater: Alle typer vansker hadde en økt risiko for gjentagende ...
 • P

  01.12.2011

  ...bindevevslag med blodårer som vokser inn over kornea fra konjunktiva f.eks. ved trakom Panophthalmitis, en inflammasjon som omfatter både bulbus og de øvrige bløtdelene i øyehulen. Papillen, synsnervehodet ...
 • Lokal kompetanseutvikling - matematikkvansker

  01.06.2021 | Artikkel

  ...kompetanseutvikling i nettverk bestående av flere kommuner. Styrking av lokal kompetanse om matematikkvansker Regjeringen har med Meld. St. 6 lagt føringer for et kompetanseløft på det spesialpedagogiske området. Det ...
 • Tiltak for utvikling av sosial kompetanse

  18.03.2022 | Kapittel

  ...interesseområder i arbeid med sosial kompetanse, er erfaringsmessig et godt utgangspunkt. Det er ofte en god inngang da eleven er mer mottakelig, motivert og mestrer i situasjonen. Fokus på relasjon for utviklingen ...
 • På vei mot et taktilt språk – hva skal til for å få det til?

  14.12.2015 | Bok/hefte

  En analyse av hva det innebærer å være en god samtalepartner i dialog med personer med medfødt døvblindhet.  En analyse av en god partner i gode dialoger med personer med medfødt døvblindhet Rapport fra ...
 • Google Earth VR

  25.11.2019 | App

  ...du få hele verden inn klasserommet. Virtuell virkelighet gir elevene en utvidet visuell støtte. Mye av innholdet er i 3D og skaper en opplevelse av å være tilstede i det du ser på. Det kan gjøre det lettere ...