Til hovedinnhold
Viser 1561–1570 av 2297 treff.
 • Flerspråklighet og digital undervisning

  11.01.2021 | Artikkel

  ...aktiviteter som er aktuelle under digital undervisning Lærere kan gi oppgaver hvor elevene skal lese en norsk tekst, for så å gjenfortelle og diskutere dette på hjemmespråket med foreldre eller søsken. Dette ...
 • Hørselstap

  29.10.2021 | Kapittel

  ...fra de med lettere hørselstap til døve. Auditive prosesseringsvansker (APD), se våre nettsider, er en hørselsvanske som skyldes dysfunksjon i auditiv prosessering. Graden og arten kan variere og være forskjellig ...
 • Bruke stavekontroll

  04.09.2019 | Kapittel

  Word setter en rød eller en blå strek under feilstavede ord eller grammatiske feil. Hvis markøren er plassert i et ord Word oppfatter som feilstavet, vil hurtigmenyen (høyreklikk med mus eller trykk Win2) ...
 • Vise vei

  17.02.2022 | Kapittel

  ...modulen Barn og tolking/språkkompetanse, fikk vi se en situasjon der en voksen støttet barnet i en tolkesituasjon. Vi fikk også noen innspill fra en mor og en pedagog som selv er døve, og har erfaring med tolk ...
 • Android

  11.05.2015 | Kapittel

  ...det i sine produkter. Det er det mange som vil. Telefoner og nettbrett som benytter Android, fås fra en lang rekke produsenter. Eksempler er Asus, HTC, LG, Samsung og Sony.
 • The Second Language Learners Plus Intervention (SL+)

  03.04.2020 | Artikkel

  ...hvordan de kan styrke ordforrådet til barnehagebarn med en minoritetsspråklig bakgrunn, i en norsk barnehagekontekst. Språktiltaket vil bygge på en litteratursammenstilling av eksisterende internasjonal ...
 • Utviklingsmessige språkforstyrrelser

  02.09.2022 | Kapittel

  Utviklingsmessige språkforstyrrelser er en medfødt vanske med å forstå og/eller uttrykke seg språklig. Vansker som kommer av lite erfaringer med et nytt språk kan lett forveksles med slike språkvansker ...
 • Flerspråklighet og språkforstyrrelser

  06.12.2021 | Kapittel

  ...vanskelig å bruke og lære flere språk når eleven har språkforstyrrelser? Pedagogiske basert vurdering: En dialogpreget undervisning kan gi gode og praktisk anvendbare vurderinger av språklige ferdigheter, ...
 • Selvstendighet og mestring i barnehagen

  31.08.2022 | Tema

  ...som kan bidra til at barnet blir mest mulig selvstendig i hverdagens gjøremål. Hensikten er ikke å gi en oppskrift, men ideer til hvordan du kan bruke hverdagens gjøremål for å fremme selvstendighet.
 • PPTs systemrettede arbeid i barnehagen

  24.06.2019 | Bok/hefte

  «PPTs systemrettede arbeid i barnehagen» handler om barnet som en del av en sosial kontekst. En av oppgavene til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er å bistå barnehagen med kompetanse- og organisasjonsutvikling ...