Til hovedinnhold
Viser 1621–1630 av 2297 treff.
 • Hvorfor er selvstendighet viktig?

  07.09.2022 | Kapittel

  ...gjøremål dreier seg om. Synet bidrar både til å gi et overblikk, og det setter ting i sammenheng. For å få en forståelse av gjenstander og sammenhenger må barn delta i ulike gjøremål, for eksempel matlaging og ...
 • Grafiske framstillinger

  15.06.2016 | Artikkel

  ...punkter. En porøs huntonittplate = underlag for prikkearkene for å sette ned nåler som punkter. Prikkearket kan festes på platen med nåler øverst i hjørnene. Platen er trukket med stoff og har en skumgummikant ...
 • Photo Mapo

  26.06.2018 | App

  ...skrive på tekst og dele dem med andre.  Appen kan tilrettelegge for visuell støtte når du skal koble en hendelse, ting, person eller lignende til et gitt geografisk sted. Det kan for eksempel være når du ...
 • Språk 6–16 screeningtest av språkvansker

  13.10.2016 | Kartleggingsmateriell

  Språk 6-16 er en screeningtest av språkvansker for barn og ungdom i aldersgruppene 6 til 16 år.  Testens formål er å avdekke hvorvidt en elev har spesielle utfordringer med språk. Språk 6-16 er digital ...
 • Planer og kalender

  22.10.2019 | Kapittel

  ...helt avgjørende med slik informasjon for å kunne oppleve kontroll og føle seg trygge i en læringssituasjon. Her får du en oversikt over ulike typer planer og digitale kalendere som kan brukes for å trygge ...
 • Overganger

  15.06.2022 | Kapittel

  Barn og unge med ADHD er sårbare for overganger i barnehage- og skolehverdagen. En overgang representerer en endring og har mindre struktur, noe som kan oppleves som uoversiktlig.  Overganger kan være ...
 • Book Creator for hørselshemmede i barnehage og skole

  12.02.2020 | Kapittel

  ...på det som ikke er her og nå. Appen kan også brukes for å for eksempel få oversikt over dagen eller en kommende aktivitet som barnet trenger å bli forberedt på. I Rammeplan for barnehagen blir barnehagens ...
 • Klasseledelse

  22.10.2019 | Kapittel

  ...relasjon. Læreren må skape oversikt og struktur gjennom regler og rutiner samtidig som en positiv relasjon til elevene er en forutsetning for å lykkes med dette. Et godt læringsmiljø kjennetegnes derfor av struktur ...
 • Hørsel og lesing i barnehagen

  02.04.2018 | Artikkel

  ...oppleve aktiviteter som forbereder det til å bli en god leser, men som også har en egenverdi her og nå. Slike aktiviteter skal være lekepreget og være en naturlig del av hverdagen. I planleggingen skal ...
 • Eksempler på oppskrifter i video

  23.10.2019 | Kapittel

  Video Det er ikke alltid like lett å lese seg til noe en skal gjøre, eller forklare noe skriftlig som er enklere å vise. Et eksempel på dette, som også barn og unge kjenner godt til, er «tutorials» på ...