Til hovedinnhold
Viser 1641–1650 av 2297 treff.
 • Afasi og høyteknologiske kommunikasjonshjelpemidler

  29.06.2020 | Artikkel

  ...er det blant annet en forutsetning å forstå instruksjoner. Semantiske vansker, altså det å tolke betydningen av symboler, skrift og fotografier kan også ha innvirkning på mulighetene en har for å bruke et ...
 • Barnehagens tilrettelegging for å inspirere og hjelpe leken

  19.02.2019 | Kapittel

  ...barnekonvensjon. I dag er det vanlig å være opptatt av barns medbestemmelse og å følge barnets initiativ. Det er en etisk utfordring når vi må gjøre valg for det blinde barnet om hva hun skal leke med når hun skal lære ...
 • Samisk punktskrift

  27.11.2019 | Artikkel

  ...enkelt forklart kan en skjermleser lese innholdet fra en dataskjerm. Eksempler på skjermleserprogrammer er JAWS, SuperNova og NVDA. En leselist er en punktskriftskjerm, det vil si en fysisk enhet som er ...
 • Undervisningsopplegg med omvendt undervisning

  20.04.2022 | Kapittel

  ...begrep som kan være vanskelig å forstå. Med bærekraftig utvikling menes ofte en plan for fremtiden som går ut på at vi må handle på en måte som gjør verden til et bedre sted for alle mennesker som lever nå, ...
 • Trinn 3 Ett barn som er blind, to barn som ser og pedagogen

  19.02.2019 | Kapittel

  En av lekekameratene må være av samme kjønn som det blinde barnet. Det er viktigere jo eldre barnet er.  Barnehagen må skjerme de som leker fra forstyrrelser. Pedagogen må se alle barna, bekrefte dem og ...
 • Verktøy for elever med skolefravær

  13.04.2021 | Kapittel

  ...arbeid med elever. Film som forberedelse Elever som trenger oversikt for å møte opp på skolen eller på en annerledesdag, kan ha nytte av verktøyet film i forberedelsene. Film gir god visuell støtte og du kan ...
 • Portal Knights

  08.06.2018 | App

  Spillet kan være en spennende inngang til kreativ skriving eller for å ufarliggjøre kommunikasjon og samarbeid. Spillet er på norsk og passer godt for elever på mellomtrinnet. Portal Knights minner om ...
 • Språkkartlegging som grunnlag for å identifisere risiko for språkvansker hos førskolebarn

  31.01.2019 | Artikkel

  ...artikkelbasert og bygger på tre artikler som alle har et ikke-eksperimentelt design og en kvantitativ metodisk fremgangsmåte. Det er brukt en SEM-basert (Structural Equation Modeling) analytisk tilnærming med latente ...
 • Dynámalaš kártengeahččaleapmi matematihkas 1.-5. ceahki ohppiide 5.-10. ceahki ohppiide - norsk omtale

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...matematikk. Den viser hva eleven mestrer uten støtte, og et videre opplæringspotensiale med støtte fra en kompetent voksen. Materiellet laster du gratis ned fra nett. Sametinget og Statped har bevilget midler ...
 • SATS og SPRÅK 4 på sørsamisk

  08.01.2016

  ...nordsamisk. Sats og Språk 4 blir brukt ved helsestasjonene og er en systematisk observasjon av 2/4-åringers språk. Språkobservasjonen er tenkt utført av en helsesøster. SATS (Screening Av To-åringers Språk) fokuserer ...