Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 341 - 350 av 2299 treff.

 • Synstap og spising

  23.05.2017 | Veileder

  ...kan enkel tilrettelegging gjøre måltidene til en positiv opplevelse. For andre er vanskene så omfattende at det er behov for videre utredning. Veilederen tar for seg at å spise kan være vanskelig hva spisevansker ...
 • Guidelines for Assessment of Cognition in Relation to Congenital Deafblindness

  11.11.2015 | Veileder

  ...pedagogikk og semiotikk.  Veilederen er strukturert i tre deler. Den første delen gir en introduksjon av det teoretiske grunnlaget for arbeidet som presenteres. Del to er en analyse av generell utredningsteori ...
 • Slik finn du fram på statped.no

  07.04.2021 | Kapittel

  Søk Søkefunksjonen på statped.no Statped.no har ein intern søkefunksjon, markert øvst til høgre på alle nettsidene våre med eit forstørringsglas og ordet Søk.  Klikk i søkefeltet og skriv eitt eller fleire ...
 • Kva er best for barnet?

  06.04.2021 | Kapittel

  Som ein del av rutinane blir viktig informasjon gitt etter samtykke frå foreldre. Det har vore mindre tradisjon for å hente inn og legge vekt på informasjon frå barnet sjølv. Sjølv om skole er ein ny og ...
 • Kommunikasjon, samspel og deltaking

  06.04.2021 | Kapittel

  ...lik linje med alle andre barn. Det er ulikt kva som er viktigast for at kvart enkelt barn kan vere ein aktiv deltakar i fellesskapet. Som vaksne har vi ansvar for å skape så gode vilkår som mogleg for kommunikasjon ...
 • Samiske spesialpedagogiske tjenester

  18.06.2016 | Tjeneste

  ...fagkompetanse til å gjennomføre samiskspråklig utredning eller observasjon av samiskspråklige jmf. Udirs Veileder for spesialundervisning .  Les om samisk spesialpedaogisk tjeneste (SEAD) Samarbeid med universitet ...
 • Overgang mellom barnehage og skole ved løpsk tale

  23.06.2016 | Artikkel

  ...har gjerne høgt eller varierande taletempo, utydeleg uttale og vanskar med å halde ein raud tråd i ei utsegn eller ein samtale. Nokre barn har symptoma allereie i førskulealder. I skolen vert denne typen ...
 • Overgang mellom grunnskule og vidaregåande utdanning

  23.06.2016 | Artikkel

  For ein ungdom med taleflytvanskar kan overgangen til vidaregåande skule vere utfordrande. Dei får nye medelevar og må i større grad stå på eigne bein. Kontaktlærar, rådgjevar, føresette eller andre kan ...
 • Stamming og digital undervisning

  15.04.2021 | Artikkel

  ...noen elever med stamming kan det å snakke via en skjerm være lettere enn kommunikasjon ansikt til ansikt, for andre kan det være langt mer utfordrende enn vanlig, både med hensyn til selve stammingen og ...
 • Overgang til barnehage

  07.07.2020 | Kapittel

  ...allerede en bekymring for barnets utvikling før barnehage-start. Andre ganger kommer vanskene til syne etter hvert, gjennom forsinkede ferdigheter innenfor samspill og kommunikasjon. Foresatte er en ressurs ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!