Til hovedinnhold
Viser 411–420 av 2297 treff.
 • Visuell følging

  04.09.2019 | Kapittel

  ...fokus. Særlig gjelder dette på nettsider. Du kan slå på Uthev virtuell PC markør for å få en synlig markering på skjermen i teksten som talen leser. Du finner innstillingen i Settings Senter > Visuell ...
 • Among the Sleep

  28.02.2018 | App

  En spennende og inkluderende inngang til arbeid med tekst, språk, religionsfaglige og samfunnsfaglige temaer i ungdomsskolen og videregående skole. I Among the Sleep spiller du en toåring som våkner i ...
 • Å undervise i lesing på videregående skole

  17.06.2020 | Artikkel

  ...ovenfor. Noen ganger skal en kort instruks utenpå en maskin måtte leses med presisjon, andre ganger kan det være snakk om å tolke en litterær tekst osv. Tiltak vil alltid handle om en kombinasjon mellom å avlaste ...
 • Før du går videre

  16.09.2020 | Kapittel

  Funksjonen virtuelt modus / lesemarkør er en funksjon i skjermleseren som blant annet bestemmer hva som skjer når du bruker piltastene. Når Teams skal brukes med skjermleser, er det noen ganger nødvendig ...
 • Guidelines for Assessment of Cognition in Relation to Congenital Deafblindness

  11.11.2015 | Veileder

  ...pedagogikk og semiotikk.  Veilederen er strukturert i tre deler. Den første delen gir en introduksjon av det teoretiske grunnlaget for arbeidet som presenteres. Del to er en analyse av generell utredningsteori ...
 • Rådgivning til minoritetsspråklige foreldre fra et multikulturelt perspektiv

  27.01.2016 | Artikkel

  ...foreldregrupper. Skolen og PPT må nå forholde seg til, og samarbeide og kommunisere med, en enda mer heterogen foreldregruppe enn før. Skolenes og PP-rådgivernes møte med slike nye målgrupper gjør i økende grad ...
 • Forklaring

  24.09.2018 | Kapittel

  ...det var leker rundt henne, ble hun mer opptatt av disse enn av meg. Lekene forstyrret kontaktetableringen og gjorde det umulig å komme inn i en turtaking med henne. Turtaking uten leker måtte være etablert ...
 • ILO og EILO

  15.02.2022 | Kapittel

  Induced laryngeal obstruction (ILO) er en samlebetegnelse for ulike pustevansker hvor man får problemer med å puste inn. En undergruppe av ILO kalles EILO (exercised induced laryngeal obstruction) og innebærer ...
 • Arduino - mikrokontroller

  19.08.2021 | Kapittel

  Arduino Uno mikrokontroller Hvordan virker den? Arduino er en gruppe mikrokontrollere som kan programmeres med en datamaskin. Arduino består også av shields (kort som monteres direkte på mikrokontrollerne ...
 • Tallstart

  01.12.2020 | Kartleggingsmateriell

  ...opplæring. Materiellet gir en oversikt over hvilke grunnleggende matematiske begrep barnet mestrer. Tallstart har 36 oppgaver som kartlegger følgende temaer: sortering, plassering, måling, antall, opptelling ...