Til hovedinnhold
Viser 731–740 av 2297 treff.
 • Multifunksjonshemmede og interesser

  21.08.2017 | Kapittel

  ...oss oppmerksomme og gir oss en følelse av glede og velbehag. Interesser utvikles gjennom at vi gjør oss erfaringer. Vi vet ikke nødvendigvis om vi liker en opplevelse eller en aktivitet før vi har prøvd ...
 • E-læring grunnkompetanse i alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

  20.06.2019 | Nettressurs

  ...gang med dette. Det gis opplæring i hva du kan observere og kartlegge, slik at du lettere kan velge en god alternativ kommunikasjonsløsning. Vi gir konkrete råd og tips til hvordan ASK kan implementeres ...
 • Eksempler på skriftlige oppskrifter med bilde-og lydstøtte

  23.10.2019 | Kapittel

  ...mer låst enn Book Creator, men desto enklere for noen barn å bruke. Oppskrifter i Spesielle historier Tips og ideer Oversikt over alle sidene får du ved å trykke på informasjonsikonet tilhørende en bok. Denne ...
 • Tolke for barn

  17.02.2022 | Kapittel

  ...innta en litt annen rolle når det er barn med i bildet. Det er vanskelig for barn å argumentere for sine rettigheter. Derfor blir tolkens yrkesetiske krav viktigere å sikre ved tolking for barn enn ved tolking ...
 • Organisatoriske tiltak for lek

  19.02.2019 | Kapittel

  Lekegrupper vil være en god tilrettelegging med få barn og et oversiktlig lekemiljø. Erfaring med å leke og alder må vies hensyn ved valg av tema og leker. Alle barna deles inn i faste grupper med faste ...
 • Stamming og teknologi

  21.02.2018 | Artikkel

  Feedback (AAF) AAF er en felles benevnelse for auditive hjelpemidler som kan gi bedre taleflyt hos noen. AAF gir en endret auditiv tilbakemelding der du hører din egen stemme gjennom en ørepropp med litt forsinkelse ...
 • Tilrettelegging

  05.11.2020 | Kapittel

  ...stavekontroll og diktering eller gjøre teksten mer tilgjengelig og forståelig med bilder, lyd og video.  Teknologien er en god støtte for mange elever som strever. For å utnytte mulighetene på en god måte er ...
 • Sosiale historier

  16.03.2017 | Artikkel

  En sosial historie er en konkret beskrivelse av det du trenger å vite for å mestre en situasjon som oppleves utfordrende. Sosiale historier som metode Sosiale historier som metode er et pedagogisk verktøy ...
 • Av og på

  08.06.2016 | Artikkel

  Klistremerker eller modell-leire Oppgaver Bruk ofte ordet "på" for å nevne plassering. Lek ”Kongen befaler” med av og på. Be eleven gjøre valg i en kunstaktivitet; farge på papiret, glitter på siden og maling på ...
 • Utviklingshemming og tidlig innsats

  16.06.2016 | Artikkel

  ...kognitive, kommunikative, motoriske og sosiale fungering, og man kan forebygge skjevutvikling. Barnehagens tilbud til barn med utviklingshemming må bygge på en forståelse av det enkelte barns forutsetninger ...