Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 751 - 760 av 2299 treff.

 • Utvide grammatisk kunnskap og ordforråd

  02.04.2018 | Artikkel

  Døve og tunghørte elever lærer det norske språket samtidig som de lærer å lese, i større grad enn hos normalt hørende barn.  På grunn av hørselstapet og det ufullstendige auditive input barnet mottar, ...
 • 10 tips for deg som jobber med barn med CVI

  16.04.2021 | Artikkel

  ...naturlige mulighetene som er tilgjengelig for utforsking og læring. Barn bør få mulighet til å lære på en måte som er tilpasset deres utviklingsstadium, og ikke nødvendigvis det som er passende for deres alder ...
 • Materiell til bruk i undervisningen

  20.01.2022 | Kapittel

  Les mer og bestill her. Sorteringsbrett med ett rom Plastbrett med filt, 34x44 cm. Holder små gjenstander/leker innenfor et avgrenset område. Les mer og bestill her. Sorteringsbrett med 5 rom Plastbrett med ...
 • Felles forståelse

  25.01.2018 | Kapittel

  Sørg for å få en felles forståelse av elevens situasjon her og nå. Planlegg i fellesskap en best mulig tilbakeføring til skolen. Hva er realistiske opplæringsmål? ...
 • Jenteliv – tre jentehistorier om AD/HD

  27.01.2016 | DVD

  ...store mørketall og at mange jenter ikke blir oppdaget og ikke får den hjelpen de trenger. AD/HD er en diagnose med store individuelle forskjeller. På samme måte som jenter og gutter er forskjellige, er ...
 • Minoritetsspråk og flerspråklighet

  12.04.2016 | Bok/hefte

  PP-tjenesten og andre som er involvert i å utrede, kartlegge og vurdere.  En stigende andel av den norske befolkningen har et annet førstespråk enn norsk, noe som gir stor variasjon i erfaringer og kunnskaper hos ...
 • Om Jørn Østviks doktorgradsavhandling

  16.10.2017 | Artikkel

  ...skolen. Professor Borgunn Ytterhus (NTNU) og professor Susan Balandin (Deakin University, Australia) veiledet arbeidet. Østvik disputerte 20.oktober 2017. Tre spørsmål ligger til grunn for studien: Hva karakteriserer ...
 • Rådgivning og veiledning om matematikkvansker

  28.03.2022 | Tjeneste

  ...matematikkvansker. Vansken kan enten være en primær matematikkvanske eller ha sammenheng med andre vansker, som dysleksi, språkvansker og ADHD.  Rådgivningen kan være en individbasert tjeneste, for eksempel ...
 • Utredning av hørselsfunksjon

  17.06.2016 | Tjeneste

  Statped kan imidlertid bistå dersom kommunene mangler kompetanse for å kunne gjennomføre utredningen. En utredning av hørselsfunksjon omfatter både observasjon og kartlegging. Kartleggingen ser på brukerens ...
 • Utviklingshemming og tidlig innsats

  16.06.2016 | Artikkel

  ...kognitive, kommunikative, motoriske og sosiale fungering, og man kan forebygge skjevutvikling. Barnehagens tilbud til barn med utviklingshemming må bygge på en forståelse av det enkelte barns forutsetninger ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!