Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 781 - 790 av 2299 treff.

 • Lesemarkør

  04.09.2019 | Kapittel

  Når du bruker SuperNova for å lese en nettside, aktiveres lesemarkøren automatisk. Når Lesemarkøren er aktiv, kan du navigere med bokstavkommandoer som h for overskrift og t for tabell. I Word kan du aktivere ...
 • NOVA-rapporten "Langt igjen?"

  27.01.2016 | Bok/hefte

  «Langt igjen? Levekår og sosial inkludering hos mennesker med fysiske funksjonsnedsettelse», er det enda en lang vei å gå før vi kan snakke om reell integrering og likeverdige vilkår. Alle har rett på tilpasset ...
 • Wander

  01.04.2019 | App

  Wander lar deg besøker ulike steder i verden gjennom en VR-brille som bruker 360 graders bilder. Appen egner seg godt til å forberede elever på utflukter og som visuell støtte i ulike fag. VR-appen Wander ...
 • Flerspråklighet og inkludering

  20.02.2020 | Artikkel

  ...av funksjonsnivå, språkkunnskaper eller kulturell bakgrunn. Veilederen for spesialundervisning påpeker at alle elever i skolen skal tilhøre en basisgruppe/klasse, og delta så mye av skoletiden at deres ...
 • Synstap og overgang til barnehage

  16.06.2016 | Artikkel

  ...tid. Da er det lettere å legge til rette for trivsel og inkludering. Barnehagen må tilrettelegge for en god start. Hovedregelen er at barnet skal tilbringe mest mulig tid sammen med andre barn. Noen ganger ...
 • Opplæring til foreldre med døvblinde barn og til fagpersoner

  20.06.2016 | Tjeneste

  ...særlig knyttet til kommunikasjon og språk. Foreldre med døvblinde barn er ofte i en krevende situasjon. De har fått et barn med en alvorlig funksjonsnedsettelse, og de opplever å møte manglende kunnskap om barnets ...
 • Betingelser som øker sannsynligheten for å lykkes

  05.12.2016 | Kapittel

  Det er en klar styrke hvis flere av personalet engasjerer seg i «følelsestimene» og i barnets arbeid med følelser. Vår erfaring er at det å være den eneste i personalet som befatter seg med disse samtalene ...
 • Tilpasning av afasitest til norsk

  10.05.2017 | Artikkel

  Metodologiske utfordringer og løsninger når en engelsk afasitest skal tilpasses til tolv ulike språk. Mangel på sammenlignbare kartleggingsverktøy er utfordrende. Framskritt krever ofte samarbeid over ...
 • Den bimodale tospråklige utviklingen

  24.06.2016 | Artikkel

  ...rette for at en slik utvikling kan skje? Bimodal tospråklig utvikling for døve og sterkt tunghørte bygger på kunnskap om tospråklighet hos normalt hørende, hvor det å kunne to språk regnes som en berikelse ...
 • Sårbarhet ved tolket samhandling

  07.02.2022 | Kapittel

  ...blir litt annerledes enn direkte samtaler. Når vi snakker sammen via tolk, kan denne annerledesheten føre til en ekstra sårbarhet for misforståelser. Vi kan ikke ta for gitt at en tolk alltid klarer å ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!