Til hovedinnhold
Viser 831–840 av 2297 treff.
 • Vennskap blant elever som bruker ASK på 1.– 4. trinn

  02.06.2017 | Prosjekt

  ...som kan ha nytte av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Blant forskere anses vennskap som én av de viktigste sosiale relasjonene i livet. Vennskap er viktig for barns sosiale, emosjonelle, kognitive ...
 • Ulike typer lesevansker

  28.05.2020 | Artikkel

  ...brukes til å gi en rask oversikt over ulike typer lesevansker, og gir grunnleggende føringer for kartlegging og tiltak. Formelen Leseforståelse = avkoding x lytteforståelse viser på en enkel måte at leseforståelse ...
 • Oppskrifter

  22.10.2019 | Kapittel

  ...benytter oss av når vi skal gjøre noe vi ikke har automatisert. En konkret veiledning vil trygge og forberede deg på det du skal gjøre. Den kan være en avgjørende støtte for elever som vegrer seg for oppgaver ...
 • Speak to Go

  16.04.2018 | Nettressurs

  Speak to Go er en nettbasert ressurs som lar deg utforske verden ved å bruke stemmen og oppleve stedene du besøker i virtuell virkelighet (VR). Ressursen fungerer med norsk tale. Du kan si navnet på et ...
 • Hva er norsk tegnspråk (NTS)?

  09.06.2016 | Artikkel

  ...menneskelige språk.  Norsk tegnspråk  Norsk tegnspråk er et genuint språk som brukes i Norge, og er ikke en kommunikasjonsmetode for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tegnspråk er et visuelt-gestuelt språk ...
 • Språk- og stemmeinnstillinger

  04.09.2019 | Kapittel

  ...for alle talesynteser. Med valget Tegnsetting, justerer du hvor mange skilletegn som skal leses. For en som leser mye med tale, kan valget Noen eller Ingen være det beste. Åpne dialogboksen Stemmeinnstillinger: ...
 • Spillkort

  28.06.2022 | Kapittel

  ...foregår en handling. Da blir det mer språklig aktivitet. Oppgaven går ut på å spille kort med afasirammede brukere. Ikke bridge eller canasta, men spill der en spør etter et maken kort til et en har selv ...
 • Om Jørn Østviks doktorgradsavhandling

  16.10.2017 | Artikkel

  ...skolen. Professor Borgunn Ytterhus (NTNU) og professor Susan Balandin (Deakin University, Australia) veiledet arbeidet. Østvik disputerte 20.oktober 2017. Tre spørsmål ligger til grunn for studien: Hva karakteriserer ...
 • Visuelt orientert undervisning

  02.04.2018 | Artikkel

  ...undervisning betyr mye mer enn å bruke bilder, tegnspråk eller norsk med tegnstøtte. Definisjon av et visuelt orientert læringsmiljø Et visuelt orientert læringsmiljø, om det er en barnehage eller klasserom ...
 • Hva læreren til tunghørte elever må gjøre

  02.04.2018 | Artikkel

  ...gjenbruk av nye ord, fraser og uttrykk organiserer undervisning slik at den hørselshemmede kan være en aktiv deltager i f eks klassesamtaler, diskusjoner, gruppearbeid visualiserer undervisningen gir eleven ...